دوره و شماره: دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 581-595 
1. ترکیب شیمیایی ذرات TSP گرد و غبار به عنوان شاخصی در منشایابی ژئوشیمیایی رسوبات

صفحه 283-301

حسام احمدی بیرگانی؛ سادات فیض نیا؛ حسن میرنژاد؛ کن مک کویین؛ سعید ابراهیمیان؛ محمد علی تابع الحجه؛ شاکر ابراهیمی؛ اسکندر سالمی مجرد؛ عبدالرضا خلیفه زاده؛ جواد بدری


4. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین (سرب، مس، روی ومنگنز) ریشه گیاه گندم در منطقه دره زرشک، استان یزد

صفحه 347-359

مائده چیت ساز؛ امیرحسین حمیدیان؛ بابک متشرع زاده؛ سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ سهراب اشرفی؛ عصمت اسماعیل زاده


6. توسعه مدل پخش آلودگی هوا (AERMOD) در نرم افزار MATLAB

صفحه 377-399

زهرا خبری؛ فرهاد نژادکورکی؛ شهرام طالبی


9. بررسی فاکتورهای موثر بر تجزیه آفت‌کش‌ها پس از تولید

صفحه 421-438

الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ محمد رضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده


12. مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

صفحه 487-504

راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار