اهداف و چشم انداز

نشریه علمی محیط زیست طبیعی، با هدف انتشار جدیدترین و به روز ترین دستاوردهای علمی پژوهشگران، استادان و دانشجویان در حوزه محیط زیست طبیعی، مرتبط با موضوعات زیر پذیرای یافته های پژوهشی نوآور و مسئله محور است و انتشار پژوهش هایی که در حل مسائل مبتلابه محیط زیست کشور کمک می کند، اولویت دارد. حوزه موضوعی پژوهش هایی که با اهداف این نشریه هماهنگ است عبارت از؛ آمایش و ارزیابی سرزمین و محیط زیست، بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، مدیریت تنوع زیستی،  طبیعت گردی و اکوتوریسم، مدیریت مناطق تحت حفاظت، فنون تصمیم گیری در محیط زیست طبیعی، آلودگی های محیط های طبیعی، پژوهش های مربوط به خدمات اکوسیستم های جنگلی، مرتعی، بیابانی، کوهستانی، ساحلی، دریایی و تالابی، مدیریت پسماندها و پساب ها، مدیریت باغ وحش، فنون روز در خصوص ارزیابی آثار محیط زیستی توسعه، انرژی های پاک و پایش محیط زیست طبیعی، ارزشگذاری های اقتصادی خدمات اکوسیستمی، حقوق محیط زیست طبیعی، آموزش و مدیریت مشارکتی در محیط زیست طبیعی و حکمرانی محیط زیست طبیعی است. همچنین مقالات مرتبط با سایر زمینه های بین رشته ای و مرتبط با محیط زیست از جمله زیست فناوری، شیمی محیط زیست و شیمی دریا، مهندسی محیط زیست، محیط زیست شهری و روستایی، پژوهش های مرتبط با مدیریت فضای سبز نیز برای داوری و پذیرش در نظر گرفته می شوند.