دوره و شماره: دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 597-880 
ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار(مطالعه موردی: دشت مهران و دهلران ایلام)

صفحه 597-616

10.22059/jne.2016.61867

فاطمه محمدیاری؛ حسین اقدر؛ رضا بصیری


تحلیل حساسیت الگوی بار نیتروژن ورودی به آب رودخانه با روش واریانس مبنای طرح متعادل تصادفی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه توید

صفحه 617-632

10.22059/jne.2016.61868

مجید جانفدا؛ داود شاهسونی


قابلیت گیاه پالایی گیاه آبزی لاله تالابی در حذف فلزات سنگین (مس، کروم، سرب، آرسنیک وکادمیوم ) در تالاب انزلی

صفحه 633-643

10.22059/jne.2016.61869

امیرحسین حمیدیان؛ هاجر نوروزنیا؛ روح الله میرزایی


احیای دریاچۀ اورمیه با کمک ابزار اقتصادی «پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی»: ارزیابی طرح پرداخت نقدی به کشاورزان برای خودداری از کشت (نکاشت) محصولات زراعی

صفحه 645-667

10.22059/jne.2016.61870

علیرضا دانشی؛ مصطفی پناهی؛ مهدی وفاخواه


حذف فلزات سنگین از پساب توسط نانوکامپوزیت کیتوزان – رس

صفحه 669-679

10.22059/jne.2016.61871

زینب رحیمی زاده؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی


بررسی غلظت عناصر کادمیم، کروم و نیکل در جوامع درشت بی مهرگان بسترزی خوریات موسی و همبستگی آن با غلظت فلزات در رسوب

صفحه 681-696

10.22059/jne.2016.61873

سهیل سبحان اردکانی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ راضیه مشعل پور فرد


بهگزینی کاربری اراضی با رویکرد خدمات اکوسیستم به کمک برنامه ریزی خطی

صفحه 697-713

10.22059/jne.2016.61874

مریم سعیدصبائی؛ عبدالرسول ماهینی؛ رضا غریبی؛ الناز سعیدصبائی


بررسی تأثیر ریزگردها بر تولید اولیه در خلیج فارس با استفاده از داده‌های سنجش از دور

صفحه 715-728

10.22059/jne.2016.61875

آرزو سلیمانی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


بررسی توان ذخیره کربن گونه صنعتی- دارویی جاشیر (مطالعه موردی: آذربایجان غربی)

صفحه 729-742

10.22059/jne.2016.61876

مهشید سوری؛ ساوان شاهرخ؛ جواد معتمدی؛ علیرضا افتخاری


مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس در حذف زیستی فلز سرب و هیدروکربن آنتراسن

صفحه 743-756

10.22059/jne.2016.61877

فاطمه شاه علیان؛ راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست


بررسی زیست پالایی ترکیبات آروماتیک نفتی با میکروارگانیسم های خاک در شهر تبریز

صفحه 757-771

10.22059/jne.2016.61878

خسرو صدیق بیان؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی اصغرزاد


اثرات بازدارندگی نانوذره دی‎اکسید تیتانیوم بر رشد جلبک‏های آب شیرین

صفحه 773-790

10.22059/jne.2016.61879

نازلی عابدینی؛ هومن رجبی اسلامی


مقایسه‌ جذب زیستی (توسط Gammarus sp.) و غیر زیستی (رسوب ماسه‌ای) کادمیوم در ساحل دریای خزر

صفحه 791-802

10.22059/jne.2016.61880

انوشا عطاران؛ آرش صلاحی نژاد؛ آرش جوانشیر خویی؛ سهیل ایگدری؛ راضیه لک


تاثیر پوشش گیاهی در انتخاب زیستگاه شوکا در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل

صفحه 803-820

10.22059/jne.2016.61881

حمید گشتاسب؛ فرهاد عطایی؛ علی جهانی؛ محمود صوفی؛ ناهید احمدی


نقش نوارهای سپر ساحلی (Riparian Buffer zone) در کاهش نیتروژن حاصل از کاربری کشاورزی (مطالعه موردی: زمین کشاورزی حاشیه زاینده رود اصفهان)

صفحه 821-833

10.22059/jne.2016.61882

پردیس گودرزیان؛ محمد رضا یزدانی؛ سید حمید متین خواه


مطالعه محیط های رسوبی و ترکیب شورابه دریاچه ارومیه با نگرشی بر ارائه راهکار مناسب جهت احیا

صفحه 835-851

10.22059/jne.2016.61884

راضیه لک؛ جواد درویشی خاتونی


ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران

صفحه 853-864

10.22059/jne.2016.61885

امین نیکخواه؛ سعید فیروزی؛ سید حسین پیمان؛ سرور خرم دل


محدوده جریان‌های زیستی قزل‌آلای خال‌ قرمز براساس پارامترهای ریخت‌شناسی و زیستگاهی در سرشاخه‌های رودخانه لار

صفحه 865-880

10.22059/jne.2016.61886

سمن هاشمی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ رضوان موسوی ندوشنی