مطابق دستور معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران؛ با توجه به مشاهده تقلب و تخلفات مختلف در بهره برداری از گواهی پذیرش مقاله، نشریه محیط زیست طبیعی همچون سایر نشریات دانشگاه تهران به صورت دستی اقدام به صدور نامه پذیرش نخواهد نمود و پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده ارسال می گردد (همزمان با پذیرش مقاله ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود).

بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله و ایمیل آن صورت می پذیرد.

شماره جاری: دوره 73، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 625-833 

1. تنوع زیستی دیاتوم های رودخانه خرمارود، استان گلستان

صفحه 625-636

عبدالکریم آق آتابای؛ جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ فرامرز رستمی چراتی؛ رضا اکبری


2. اندازه‌گیری دمای متوسط‌ فاصله و عمق دریای ساحلی با استفاده از روش تیکه‌نگاری صوتی

صفحه 637-647

مسعود بحرینی مطلق؛ ایمان خاکی؛ رضا روزبهانی؛ یونس ظهرابی؛ حمید کاردان مقدم


9. ارزیابی آلودگی صوتی مناطق 3 و 4 شهر اصفهان ناشی از ترافیک

صفحه 729-743

مژگان غفوری؛ مژگان احمدی ندوشن؛ مینو مشتاقی


11. بررسی وضعیت، منابع و ریسک سلامت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های سطحی میدان نفتی اهواز

صفحه 759-773

محمودرضا قربانی؛ نوید قنواتی؛ تیمور بابایی نژاد؛ احد نظرپور؛ خوشناز پاینده


13. حذف فلز سنگین کروم از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از فیلترهای سیگار مصرف شده

صفحه 791-804

بهاره کوچکی چنانی؛ رامین خواجوی؛ ابوسعید رشیدی؛ نبی الله منصوری؛ محمد اسمعیل یزدان شناس


15. مدل‌سازی میزان انتشار گازهای گلخانه‍ای در باغات استان خوزستان

صفحه 819-833

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور