نشریه علمی محیط زیست طبیعی، زیر نظر گروه محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مدیریت و منتشر می شود و به صورت فصلنامه در چهار شماره طی هر سال انتشار می یابد. لطفاً راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نموده و تمام شرایط ارسال مقاله را رعایت نمایید. توضیحات مربوط به «کپی رایت» و «تعارض منافع» در بخش راهنمای نویسندگان، به دقت مورد توجه قرار گیرد و ضمن مد نظر قرار دادن الزامات مذکور در این خصوص فرم های مربوطه به طور دقیق تکمیل و در هنگام ارسال مقاله در سامانه نشریه بارگذاری شود. فرایند پذیرش مقاله در بخش مربوطه ذکر شده و حداکثر زمان داوری در این نشریه نیز در همین بخش قابل مشاهده است. پذیرش مقاله در این مجله، شامل تکمیل فرایند داوری تخصصی بدون نام مقالات توسط حداقل دو داور و تایید دبیرتخصصی و سردبیر است.

در این نشریه تمام مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات الزاما از طریق سایت مجله صورت می پذیرد. بر اساس مصوبه مورخ 1391/02/09 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، در هیچ یک از مقالات پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی که زیر نظر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نگارش می‌شود، دانشجو نباید نویسنده مسئول باشد و طبق بند ۴-۱-۲۵ آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) مصوب  1395/04/26 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در صورت عدم رعایت این امر، به عضو/ اعضای هیأت علمی نویسنده مقاله امتیاز اعتبار ویژه تعلق نخواهد گرفت.

براساس ابلاغ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، صدور هر گونه گواهی پذیرش مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه به نویسنده مسئول ارسال می شود (همزمان با پذیرش نهایی مقاله ایمیل پذیرش آن ارسال می شود که به عنوان پذیرش رسمی مقاله محسوب می شود و پذیرش دیگری به جز آن صادر نمی شود).

برای ارتباط با دفتر مجله می توانید از پست الکترونیک نشریه:  jne@ut.ac.ir استفاده نمایید.

مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها

صفحه 647-662

10.22059/jne.2022.331604.2304

بهمن شمس اسفندآباد؛ سمیه حیدری؛ زینب اسدی؛ منوچهر فلاحی؛ محمد کابلی


پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان)

صفحه 663-676

10.22059/jne.2022.327855.2254

بهاره علی عسکری؛ نوراله میرغفاری؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ مهدی کدیور


بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقة حفاظت‌شدة دنا بین سال‌های 1388 تا 1398

صفحه 677-693

10.22059/jne.2022.334862.2342

علی رستم وندی زبرلو؛ علیرضا صالحی؛ محسن فرزین


بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس

صفحه 694-707

10.22059/jne.2022.331553.2311

کبری حیدری؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ حمیرا آگاه؛ حسین ذوالقرنین؛ سید مهدی حسینی


بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران

صفحه 708-715

10.22059/jne.2022.327610.2252

سمیه شیرازی؛ رویا مافی غلامی؛ حمید مقیمی؛ سید مهدی برقعی


بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور

صفحه 716-726

10.22059/jne.2022.332829.2317

الهام سلطانی نژاد؛ حمدالله منظری توکلی؛ زهرا شکوه؛ سمانه مهدی‌زاده


ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR

صفحه 727-746

10.22059/jne.2022.326125.2240

سروین قاسمی؛ امیرحسین جاوید؛ فروغ فرساد؛ مریم رباطی؛ پروین فرشچی


اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی

صفحه 747-758

10.22059/jne.2022.330501.2294

صدیقه السادات حسینی؛ علی طویلی؛ علی اصغر نقی پور برج؛ شهرام خلیقی سیگارودی


بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای

صفحه 759-775

10.22059/jne.2022.326842.2247

سحر قاسمی؛ احمد سلطانی ذوقی


شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور‌عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق‌فازی و گرده‌شناسی

صفحه 776-796

10.22059/jne.2022.328172.2265

طیبه اکبری ازیرانی؛ احمدرضا محرابیان؛ پریسا اسدی


مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC)

صفحه 797-808

10.22059/jne.2022.335570.2349

غلامرضا رفیعی؛ فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ کامران رضایی توابع؛ محمدعلی نعمت اللهی


بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب‌ها و نوار ساحلی جنوب دریای‌خزر

صفحه 809-824

10.22059/jne.2022.328521.2271

فرهاد حسینی طایفه؛ عباس عاشوری


بررسی آلودگی شوینده در رودخانة خاکو و دره مرادبیگ همدان با استفاده از اندازه‌گیری آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) به‌عنوان نشانگر تخلیة فاضلاب

صفحه 825-840

10.22059/jne.2022.333884.2331

فائزه جعفری؛ نسرین حسن زاده


تأثیر متغیر‌های اقلیمی بر شدت ریسک سیستماتیک عملکرد خرمای ایران ( با رهیافت پانل پویای مکانی)

صفحه 841-854

10.22059/jne.2022.331296.2301

رضا دهواری؛ محمود هاشمی تبار؛ امیر دادرس مقدم


ارزیابی چرخة حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی با رویکرد استفاده در صنایع مستقر در حوضۀ خلیج فارس

صفحه 855-868

10.22059/jne.2022.326730.2245

نرگس مهبودی؛ محسن نوروزی؛ هاجر آبیار