بررسی کارایی نانوذرات رس در کاهش اثرات کشندگی برخی آلاینده های ‏محیطی بر ماهی سفید دریای کاسپین‎(Rutilus frisii kutum)‎

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه محیط زیست - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجو ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی صید و بهره برداری آبزیان - دانشگاه هرمزگان

4 ‏استادیار گروه شیلات - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سموم کشاورزی هنگامی که در غلظتهای بالا در محیط موجود باشند باعث آسیب های جبران ناپذیر متابولیک، فیزیولوژیک و ‏ساختاری ارگانیسم ها می شوند. دیازینون و دلتامترین یکی از پرمصرف ترین سموم در مزارع کشاورزی نواحی شمالی ایران می ‏باشند که وارد اکوسیستم های آبی می گردند. ماهیان رودکوچ و خصوصا ماهی سفید که در اوایل بهار برای تخم ریزی وارد رودخانه ‏های شمال کشور می شوند، بیشترین واکنش را در مواجهه با سموم وارد شده به رودخانه از خود نشان می دهند. ماهی سفید به دلیل ‏پراکنش وسیع در سواحل جنوبی دریای کاسپین گونه مناسبی برای تست های سمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مشخص ‏نمودن اثرات نانوذرات رس در کاهش میزان کشندگی دیازینون و دلتامترین بر ماهی سفید دریای کاسپین می باشد. تعداد 210 ‏عدد ماهی سفید با میانگین وزنی 24 گرم از مرکز بازسازی ذخایر آبزیان سیجوال جمع آوری و پس از دو هفته سازگاری در آزمایشگاه، ‏تست های سمیت به مدت 96 ساعت صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که ‏‎500 mg/L‏ نانورس باعث بیشترین میزان کاهش ‏تلفات می شود در حالی که ‏‎1000 mg/L‏ نانو رس موجب افزایش تلفات می گردد که این افزایش احتمالا بدلیل گل آلودگی زیاد آب و ‏اختلال در تنفس ماهیان می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ability of Nano clay on decrease of toxicity ‎effects of environmental pollutants on the Caspian Sea ‎Kutum (Rutilus frisii kutum)‎

نویسنده [English]

  • Hassan Rezaei 1

چکیده [English]

Abstract: When pesticides are present in high concentrations in the environment causing ‎irreparable, metabolic, physiologic and structural damage on the organisms. Diazinon and ‎Deltamethrin are of the most widely used agricultural pesticides in the northern Iran that can ‎enter aquatic ecosystems. Anatropous fishes like Kutum have most reactions with pollutants ‎because of their spawning in the first spring. Kutum is suitable species for toxicity testing in the ‎southern coast of the Caspian Sea, due to the wide distribution. The aim of present study was to ‎determine the effects of Nano-clay in reducing the fatality rate of diazinon and Deltamethrin on ‎the Caspian Sea Kutum. 210 pcs kutum with a mean weight of 24 g were collected from fish ‎stocks Syjval and after two weeks of adaptation in laboratory toxicity tests carried out for 96 ‎hours. The results of this study showed that 500 mg / L clay is the greatest losses while 1000 mg / ‎L Nano clay increased the death toll is likely to rise due to high water and mud contaminated ‎fish is breathing difficulty.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic effects
  • Deltamethrin
  • diazinon
  • Kutum
  • Nano clay