دوره و شماره: دوره 69، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 881-1177 
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری(مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)

صفحه 881-898

10.22059/jne.2017.121776.898

حمیدرضا امیری؛ سمیه کریم پور


تعیین مکان‌های مناسب عملیات اصلاح مراتع بااستفاده از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری (مطالعه موردی:گردنه قوشچی)

صفحه 899-916

10.22059/jne.2017.111611.800

نگار ایمانی؛ مهشید سوری


بررسی ساختار ژنتیکی روباه معمولی(Vulpes vulpes) در مرکز ایران با استفاده از توالی ژن ناحیه کنترل میتوکندری

صفحه 917-933

10.22059/jne.2017.118999.871

جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته مرادی


نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

صفحه 935-949

10.22059/jne.2017.115163.829

حامد بیدل؛ منصور علی آبادیان


مدل سازی کیفیت زیباشناختی منظر در فضای سبز شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 951-963

10.22059/jne.2017.127667.949

علی جهانی؛ اصغر محمدی فاضل


ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی(Gazella subgutturosa) در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی

صفحه 965-979

10.22059/jne.2017.118573.884

گلنوش حسینی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ افشین علیزاده شعبانی


طراحی و تولید نرم افزار شبیه ساز سلولار اتوماتا (CAS) با رویکرد کاربرد در علوم محیط زیست

صفحه 981-996

10.22059/jne.2017.116906.851

علی خطیبی؛ امیرحسین حمیدیان


ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

صفحه 997-1015

10.22059/jne.2017.115635.832

علی دانشی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد دانشی؛ هنریکه بامن


بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سگ‌ماهی جویباری سفیدرود (Oxynoemacheilus bergianus) در رودخانه طالقان (حوضه رودخانه سفیدرود: استان البرز)

صفحه 1017-1025

10.22059/jne.2017.113784.818

مظاهر زمانی فرادنبه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیکی گونه‌های برگ نو و کاج به تنش ریزگردها

صفحه 1027-1039

10.22059/jne.2017.118581.866

اعظم طاهری انالوجه؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمید سودایی زاده


بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها با استفاده از رویکرد دلفی فازی

صفحه 1041-1059

10.22059/jne.2017.125741.934

طوبی عابدی؛ مسلم گنجی


بررسی رفتار سینتیکی جذب یون سرب از محلول های آبی با استفاده از برگ درخت کنار زغالی شده

صفحه 1061-1075

10.22059/jne.2017.125193.931

حسین اسماعیلی؛ ریوف فروتن؛ ملیحه کوثری فرد


شبیه سازی عددی طوفان ماسه و گرد و غبار شدید شرق ایران با استفاده از مدل WRF_Chem، مطالعه موردی: 31 می و 1 ژوئن 2011

صفحه 1077-1089

10.22059/jne.2017.124279.919

الهام کارگر؛ جواد بداق جمالی؛ حمید گشتاسب؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مظاهر معین الدینی


خصوصیات خاک و میزان فلزات سنگین در باطله های زغال سنگ و ارتباط آن با استقرار گونه های گیاهی (مطالعه موردی: معادن زغال سنگ منطقه کارمزد سوادکوه، استان مازندران)

صفحه 1091-1108

10.22059/jne.2017.127994.954

ناطق لشگری؛ جمشید قربانی؛ سید حسن زالی؛ قربان وهاب زاده


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان زیست محیطی رودخانه با استفاده از شاخص های هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه ی کردان

صفحه 1109-1127

10.22059/jne.2017.114040.819

ریحانه مرید؛ مجید دلاور؛ سهیل ایگدری


مقایسه کاربری فعلی اراضی با کاربری پیشنهادی از سه روش مخدوم، فائو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنجانرود و قره‎پشتلو)

صفحه 1129-1143

10.22059/jne.2017.114053.820

ابوالفضل معینی؛ لیلا صدوقی؛ سپیده مفیدی؛ فاطمه شریفی فر


مدل‌سازی ترجیحات بیان شده: مطالعه موردی تالاب شادگان

صفحه 1145-1163

10.22059/jne.2017.125726.933

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری


برخی ویژگیهای بوم شناختی و زیست شناختی اشکول(Glis glis Linnaeus, 1766) در جنگل های هیرکانی

صفحه 1165-1177

10.22059/jne.2017.114258.821

مرتضی نادری