تعیین متان نهفته زیست-شیمیایی از بخش آلی پسماند های جامد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه کویینزلند

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی بیشترین میزان متان قابل برداشت از پسماند های جامد شهری بود. به این منظور بخش آلی پسماند شهری به صورت مصنوعی بر اساس داده های ترکیب پسماند در لندفیل بازتولید شد. میزان متان نهفته (BMP) این پسماند در شرایط کنترل شده اندازه گرفته شد. به این ترتیب که میزان تجمعی متان در طول 40 روز اندازه گیری شد و این مقادیر با توجه به میزان متان تولید شده از لجن فعال تصحیح شد. میزان متان تولید شده بر اساس میزان جامد فرار (VS) نمونه ها نرمال شد. به منظور تعیین حداکثر متان قابل تولید از نمونه های پسماند، مدل سه پارامتری تعدیل شده گومپرتز به داده های مشاهده شده متان تجمعی برازش داده شد. نتایج این مطالعه نشان داد با میزان(ml gVS-1) 6±217 ، تخمیر بیهوازی می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی و دوستدار محیط زیست برای مدیریت پسماند الی شهری به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biochemical Methane Potential (BMP) of degradable fraction of municipal solid waste

نویسنده [English]

  • Reza Rafiee

چکیده [English]

The aim of the present paper was to assess the maximum biochemical methane potential (BMP) of municipal solid waste. A fresh stock of the biodegradable fraction of municipal solid waste was composed based on the typical composition of biodegradable waste disposed at the landfill. BMP tests were performed under controlled conditions. The cumulative methane generation profile was corrected for methane generation attributed to inoculum and then normalized by dividing to the VS in each bottle. Modified three parameters Gompertz model was fitted to the observed cumulative methane values to obtain the ultimate methane potential of the waste samples. The result of this study showed that with an ultimate methane yield of 217 ± 6 (ml gVS-1), anaerobic digestion can be a promising approach to manage the organic fraction of MSW in an economical and environmental sound manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OFMSW
  • Anaerobic digestion
  • Biochemical Methane Potential (BMP)
  • Gompertz model