درباره نشریه

مجله علمی- پژوهشی منابع طبیعی ایران پس از چند دهه انتشار به دنبال تخصصی شدن آموزش و پژوهش در دانشکده منابع طبیعی و فعال شدن تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به چهار نشریه علمی توسعه یافت. نشریه محیط زیست طبیعی، یکی از نشریات علمی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است که به فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت فصل نامه منتشر می شود. این نشریه که پذیرای مقالات پژوهشی است (درحال حاضر مقالات مروری پذیرفته نمی شود) انعکاس دهنده آخرین یافته های پژوهشی کشور در موضوعات متنوعی در حوزه ارزیابی و آمایش محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت پایدار سرزمین، بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، مدیریت تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست در محیط های طبیعی، بوم شناسی و مدیریت اکوسیستم های طبیعت، گردشگری طبیعت، ارزیابی راهبردی محیط زیست، ارزیابی آثار محیط زیستی توسعه، سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت خدمات اکوسیستمی، مدیریت مشارکتی محیط زیست، ارزشگذاری و اقتصاد محیط زیست، بوم شناسی و مدیریت تالاب ها و سواحل، ردپای اکولوژیک، مدلسازی محیط زیست و سامانه های پشتیبان تصمیم گیری در محیط زیست طبیعی است. این نشریه در فهرست بین‌المللی International CAB و پایگاه ISC و نیز SID (جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) نمایه می‌شود.