درباره نشریه

مجله علمی- پژوهشی منابع طبیعی ایران پس از چند دهه انتشار به دنبال تخصصی شدن آموزش و پژوهش در دانشکده منابع طبیعی و فعال شدن تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به چهار نشریه علمی توسعه یافت. نشریه محیط زیست طبیعی، یکی از نشریات علمی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است که به فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت فصل نامه منتشر می شود. این نشریه انعکاس دهنده آخرین یافته های پژوهشی کشور در موضوعات متنوعی در حوزه ارزیابی و آمایش محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت پایدار سرزمین، بوم شناسی و مدیریت حیات وحش، مدیریت تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست در محیط های طبیعی، بوم شناسی و مدیریت اکوسیستم های طبیعت، گردشگری طبیعت، ارزیابی راهبردی محیط زیست، ارزیابی آثار محیط زیستی توسعه، سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت خدمات اکوسیستمی، مدیریت مشارکتی محیط زیست، ارزشگذاری و اقتصاد محیط زیست، بوم شناسی و مدیریت تالاب ها و سواحل، ردپای اکولوژیک، مدلسازی محیط زیست و سامانه های پشتیبان تصمیم گیری در محیط زیست طبیعی است. این نشریه در فهرست بین‌المللی International CAB و پایگاه ISC و نیز SID (جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران) نمایه می‌شود.