دوره و شماره: دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 735-983 
بررسی رفتار آبشویی وابسته به pH مس،روی، آهن و منگنز از لجن فاضلاب شهری

صفحه 735-743

10.22059/jne.2017.36268.519

احمد اخوان؛ زهرا کلاهچی


مدل‌سازی زیستگاه مطلوب کبک دری (Tetraogallus caspius) به عنوان یک گونة شاخص مناطق مرتفع کوهستانی

صفحه 745-756

10.22059/jne.2018.241952.1431

محمدرضا اشرف زاده؛ علیرضا نظریان


بررسی میزان موفقیت جوجه آوری گاوچرانک Bubulcus ibis در جزیرة علی سیاه در رودخانة کارون

صفحه 757-769

10.22059/jne.2017.229932.1355

بهروز بهروزی راد؛ مصطفی زینعلی شالمایی


پیش‌بینی و ارزیابی مرگ‌و‌میر‌ گونه‌های درختی و تعیین فاکتورهای فیزیوگرافیک تأثیر‌گذار بر آن در جنگل‌های استان مازندران به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 771-782

10.22059/jne.2017.230633.1359

محمود بیات؛ محمود امید؛ ارسلان شکرچیان


تحلیل میزان اثرگذاری عوامل زیست محیطی بر رویش قطری راش (Fagus orientalis lipsky) با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در جنگل‌های استان مازندران

صفحه 783-797

10.22059/jne.2017.240584.1424

محمود بیات؛ فاطمه گرزین؛ مجید حسنی


برآورد ارزش اقتصادی کارکردها و خدمات تفریحی پارک ناهارخوران با استفاده از روش آزمون انتخاب

صفحه 799-812

10.22059/jne.2017.138990.1075

لیلی ابوالحسنی؛ عاطفه بیانی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی


اثرات محیط‌زیستی عملیات بهره‌برداری جنگل بر رواناب در مسیر‌های چوبکشd (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

صفحه 813-828

10.22059/jne.2017.223726.1300

سعیده جوریز؛ مقداد جورغلامی؛ آرش ملکیان


اندازه‌گیری غلظت ترکیبات آلی فرار کل، منوکسید کربن و ذرات معلق هوای زیر گذر حرم مطهر امام رضا، مشهد مقدس (پارکینگ شیرازی)

صفحه 829-842

10.22059/jne.2018.235193.1394

قاسم ذوالفقاری؛ میترا محمدی؛ فاطمه عرب عامری؛ مهری دلسوز


بررسی تأثیر سطوح ریسک و جبران بر روی نتایج ارزیابی قابلیت اراضی در محیط فازی (مطالعة موردی: زیر حوضة پلاسجان)

صفحه 843-855

10.22059/jne.2017.229949.1356

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ حمید قیومی


ارزیابی و پهنه بندی خطر زیست محیطی فلزات سنگین خاک با استفاده از شاخص‏های آلودگی در اراضی زراعی جنوب تهران

صفحه 757-868

10.22059/jne.2017.232237.1377

یوسف رضا باقری؛ فاطمه مسکینی ویشکایی؛ زهرا محمداسماعیل؛ سعید سعادت؛ حامد رضایی


بررسی اثرات بیوچار و بقایای گیاهی پوستة برنج بر رشد و ترکیبات شیمیایی گیاه لوبیا در یک خاک آهکی آلوده به لجن فاضلاب

صفحه 869-880

10.22059/jne.2017.224190.1305

زهرا زیبایی؛ رضا قاسمی فسائی؛ پویا استوار


ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و پوشش گیاهی در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعة موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو)

صفحه 881-891

10.22059/jne.2017.224020.1304

نازنین شیرانی سرمازه؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب؛ وحید اعتماد


‌‌‌‌‌‌‌مدل‌سازی پراکنش بالقوۀ گونه‌های حیات‌وحش بر مبنای دانش بوم‌شناختی جوامع بومی در مقایسه با روش‌های یادگیری ماشینی (مطالعۀ موردی: آهوی ایرانی در منطقۀ حفاظت‌شدۀ میشداغ)

صفحه 893-906

10.22059/jne.2017.232585.1380

زینب عبیداوی؛ کاظم رنگزن؛ روح اله میرزایی؛ محمدرضا اشرف زاده


بردباری، اندوزش و پالایش سرب توسط سه گونۀ گیاه مرتعی در یک خاک آهکی در استان آذربایجان‌ غربی

صفحه 907-922

10.22059/jne.2017.214880.1238

اکبر کریمی؛ حبیب خداوردیلو؛ میرحسن رسولی صدقیانی


مطالعة فرآیند پالایش زیستی آلایندة یون کروم (VI) از محیط‏های آبی توسط پسماند سوخت زیستی با استفاده از روش آماری پاسخ رویة سطح

صفحه 923-934

10.22059/jne.2017.231726.1371

سمیه محمدیان گزاز؛ عباس خوشحال؛ هانیه زارع


مدل‌سازی فضایی انتشار آلاینده‌های هوا از منابع متحرک در کلان‌شهر کرج

صفحه 935-947

10.22059/jne.2017.226747.1334

مظاهر معین الدینی؛ محمدصالح علی طالشی؛ رخساره عظیمی یانچشمه


تعیین مناطق بهینة دفن پسماند با تأکید بر روند گسترش شهری براساس تلفیق مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و میانگین وزنی مرتب شده

صفحه 949-969

10.22059/jne.2017.231160.1365

سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمد رضا جلوخانی نیارکی


ارزیابی توان کاربری اراضی شهری با استفاده از روش DEMATEL-ANPFUZZY

صفحه 971-983

10.22059/jne.2017.136720.1044

الهام یوسفی روبیات؛ اسماعیل صالحی؛ فاطمه قسامی