دوره و شماره: دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-241 
1. رفتار جذبی فسفر در رسوبات پشت بندهای رسوب‌گیر متوالی

صفحه 1-14

فرخ اسدزاده؛ سارا ملا علی عباسیان؛ عباس صمدی


4. پاسخ‌ نهال‌های غرقاب شدۀ بید ‌مجنون (Salix babylonica L.) به فلز سنگین روی

صفحه 53-64

عظمت حسینی مجرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی


16. بررسی عوامل موثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه

صفحه 197-210

الهام منصوری؛ علیرضا کریمی؛ حجت امامی؛ یحیی پرویزی


17. ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن

صفحه 211-226

مهدیه نیک روش؛ علیرضا کریمی؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ امیر فتوت