دوره و شماره: دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 243-479 
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ در معرض خطر انقراض کرفس کوهی با استفاده از مدل افزایشی تعمیم یافته

صفحه 243-254

10.22059/jne.2017.63853

سید محمد رضا ابوالمعالی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ حسین بشری


تعیین ارزش اقتصادی کارکردهای غیر استفاده‌ای پارک ملی بمو

صفحه 255-272

10.22059/jne.2017.140755.1085

حمید امیرنژاد؛ کمال عطائی سلوط


برآورد ارزش تفرجی پارک‌های جنگلی و تعیین عوامل مؤثر بر آن‌ها (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی شهید کوهنانی کوهدشت)

صفحه 273-284

10.22059/jne.2017.204431.1134

ندا امیری؛ کامران عادلی؛ مریم پیری کیا؛ صبا پیرو


بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه تالاب آلماگل نسبت به برخی از عوامل محیطی

صفحه 285-293

10.22059/jne.2017.63856

محمد بلوچی؛ مه لقا قربان لی؛ موسی اکبرلو


بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 295-308

10.22059/jne.2017.63858

الهام جعفری؛ هادی سلطانی فرد؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی


ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اهواز با تأکید بر آلودگی هوا (با استفاده از روش FPPSI)

صفحه 309-317

10.22059/jne.2017.201026.1112

سیده سمیه حسینی؛ زلیخا نادر خانی؛ بنت الهدی یزدان بخش


تهیۀ نقشۀ پراکنش جغرافیایی مناطق مناسب دفن پسماند جامد شهری (مطالعۀ موردی: مراتع نازلوچای ارومیه)

صفحه 309-317

10.22059/jne.2017.205139.1139

رویا جنگی دغدغان؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهشید سوری


ارزشیابی بیانیه های ارزیابی اثرات محیط زیستی در کشور

صفحه 337-349

10.22059/jne.2017.133299.1014

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


بررسی وضعیت بوم‌شناختی نواحی لانه گزینی کفتار راه‌راه (Hyaena hyaena) در منطقۀ حفاظت‌شدۀ هفتاد قله اراک با استفاده از روش آنتروپی بیشینه

صفحه 351-362

10.22059/jne.2017.141708.1091

سحر رضائی؛ سعید نادری؛ پیمان کرمی


تولید و بهینه‏ سازی بیودیزل از روغن هستۀ انگور با استفاده از کاتالیزورهای قلیایی و بررسی خواص فیزیکی آن

صفحه 363-372

10.22059/jne.2017.133041.1009

حامد رضایی؛ حسین اسماعیلی؛ رئوف فروتن


جذب کربن و تبادلات گازی برگ درخت زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior) تحت تأثیر شدت‌های مختلف تابش فعال فتوسنتزی (مطالعۀ موردی: جنگل‌های اروپای مرکزی)

صفحه 373-384

10.22059/jne.2017.124954.928

احمد صادقی پور؛ داود کرتولی نژاد


تمایل به پرداخت برای انرژی‌های محیط‌زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی

صفحه 385-396

10.22059/jne.2017.202990.1128

محمد قربانی؛ نازنین محمدرضازاده بزاز


مدل‌سازی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ‌ آبخیز هراز با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکوف

صفحه 397-411

10.22059/jne.2017.116904.850

عطااله کاویان؛ ظریفه زرگوش؛ زینب جعفریان جلودار؛ حمید دارابی


ارزیابی شرایط زیست‌اقلیمی ایران

صفحه 413-426

10.22059/jne.2017.130349.977

بختیار محمدی


برآورد اثرات اقتصادی ناشی از آلودگی نفتی در اثر غرق شدن دو بارج در منطقۀ پارک ملی نایبند (سال 89) بر بخش‌های تولیدی استان بوشهر

صفحه 427-238

10.22059/jne.2017.136615.1042

شیما مدنی؛ فاطمه بزازان؛ سعیده خالقی


ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک‌های زیست‌محیطی منطقۀ حفاظت شدۀ دنا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 439-455

10.22059/jne.2017.137299.1052

سیده فهیمه ملک حسینی؛ سولماز دشتی


مدل‌های غالبیت تنوع به عنوان شاخصی از آشفتگی‌ در جنگل‌های بلوط غرب ایران (Quercus brantii Lindl.)

صفحه 453-465

10.22059/jne.2017.42580.616

حمید رضا میرداودی؛ محمد رضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد


بررسی فلزات سنگین در موجودات سطوح تروفیکی مختلف از بخش جنوب غربی دریای خزر

صفحه 467-479

10.22059/jne.2017.121761.897

علیرضا میرزاجانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ محمود کرمی


چکیده های انگلیسی

صفحه 1-18

10.22059/jne.2017.64967