کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری(مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سرباز

2 nothing

چکیده

انتخاب محل دفن پسماندهای شهری امری مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری محسوب می‌شود. مکانیابی محل دفن نیازمند تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی، قوانین و معیارهای قابل قبول است. هدف اصلی این مطالعه، اعمال انواع تحلیل‌های مکانی با بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی محدوده‌های بهینه (با حداقل اثرات سوء زیست محیطی) برای دفن زباله‌های شهری است. در این راستا در مرحله نخست وزن‌دهی معیارها براساس استانداردهای موجود، با مدل ANP با استفاده از نرم‌افزارSuper Decisions انجام شد. در مرحله دوم پایگاه اطلاعاتی ویژه دفن زباله‌های شهری تشکیل و لایه‌های موردنیاز با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شد. در مرحله سوم به منظور دستیابی به مناطق مناسب جهت دفن مواد زائد، پس از اعمال وزن لایه‌ها و رویهم گذاری آنها نقشه نهایی پهنه‌بندی منطقه ارائه گردید. مناطق جنوبی شهرستان که اراضی مخلوط به شدت فرسوده، نامرغوب و ضعیف از لحاظ زراعت و باغداری را شامل می‌شود، جزء پهنه مناسب قرار گرفته است. که این مناطق دور از نقاط جمعیتی‌اند. پهنه مناسب دیگر در اطراف بخش رباط سنگ شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of GIS and ANP in urban waste site selection (case study : Torbat-e- heydariye)

نویسندگان [English]

  • hamid reza amiri 1
  • somaye karimpour 2

1 SOLDIER

2 Saj Gostar Kaspian company

چکیده [English]

Municipal waste landfill site selection is important in the management of municipal solid waste. Locate the landfill needs to analyze location data, rules and standards are acceptable. The aim of this study was to impose a variety of spatial analysis by using network analysis process (ANP) and GIS technology to locate the optimal limits (with minimal environmental ill side effects) for municipal solid waste landfill. In this regard, in the first phase of weighted criteria, based on existing standards, the ANP model was done using Super Decisions. In the second phase of municipal waste landfill consists of layers required for the database using ArcGIS software was developed. In the third phase in order to achieve suitable areas for waste disposal, after layers and overall weight of the final zoning map of the region were presented. South of the city mixed land heavily worn, poor and weak in terms of agriculture and horticulture, including placed, the area is good. Another good area around the Robat Sang is detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • urban waste
  • ANP model
  • torbat-e-hydariye city