بررسی و آسیب شناسی عوامل مؤثر بر برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی

2 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه رودخانه ها به واسطه ذخایر سرشار شن و ماسه در درون آنها همواره مورد توجه انسانها هستند. هدف از این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر وضعیت صدور مجوز برداشت و شن و ماسه رودخانه ای و آسیب شناسی آن و در نهایت پیشنهاداتی در مورد تغییر روند صدور مجوز برای رودخانه های استان گیلان می باشد. معیار اقتصادی–اجتماعی شامل 10 زیرمعیار، معیار محیط زیستی شامل 26 زیرمعیار، معیار مدیریتی با 8 زیرمعیار و معیار قوانین و مقررات با 5 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند. از متخصصان خواسته شد تا درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها را با استفاده از مقیاس 1 تا 9 نشان‌دهند. با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی، معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر صدور مجوز برداشت شن و ماسه رتبه بندی شدند. نتیجه بررسی معیار اقتصادی – اجتماعی نشان داد که زیر معیارها طبق اولویت در 9 رتبه، معیار محیط زیستی در 4 رتبه، معیار مدیریتی در 6 رتبه و معیار قوانین و مقررات در 3 رتبه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Factor Influencing in River Gravel Extraction Problems Using Fuzzy Delphi Method

چکیده [English]

Rivers are important for human beings due to abundance of sand deposits within them. The goal of this study is determine the factors influence on licensing of gravel mining from rivers of Gilan Province and its problems, finally giving suggestions about probability change the licening. Socio-economic, environmental, management, laws and regulations including 10, 26, 8 and 5 criteria, respectively are investigated. It’s wanted from experts to show their preference about the criteria and sub criteria with scale from 1 to 9. The criteria and sub criteria were ranked by using of Delphi fuzzy technique. Results show socio-economic criteria were ranked in 9 degree, environmental criteria in 4 ranks, management criteria in 6 ranks and laws and regulations criteria in 3 ranks. Keywords: Delphi fuzzy, criteria, ranking, preference, gravel extraction, rivers of Gilan Province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi fuzzy
  • Criteria
  • Ranking
  • preference