ارزیابی پیامدهای مصرف آب در چرخه حیات تولید شیر بر محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای محیط زیست

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس. مازندران. نور.

3 استادیار صنایع غذایی، واحد تحقیق و توسعه، کارخانه پگاه تهران. شرکت صنایع شیر ایران

4 گروه آنالیز سیستمهای محیط زیست، دانشگاه چالمرز، گوتنبرگ، سوئد

چکیده

آب یکی از نیازهای اصلی صنعت فرآورده های شیری می باشد و ارزیابی چرخه حیات (LCA) یکی از ابزارها برای ارزیابی محیط زیستی محصولات و فرآیندهاست. فرایند ارزیابی "گهواره تا دروازه" با جداسازی سیستم تولید محصول به سه مرحله زراعت، دامداری و فرآوری شیر انجام شد. داده‌ها از منابع مختلف مانند پرسشنامه، مقالات چاپ شده، پایگاه داده های ملی و بین المللی و پایگاه داده کارخانه فرآوری شیر جمع آوری شدند. در طول مطالعه، روش پیشنهادی ISO و «دستورالعمل فدراسیون بین المللی شیر در ارزیابی چرخه حیات» مورد استفاده قرار گرفتند. در این مطالعه واحد کارکردی (FU) برای بیان نتایج یک لیتر شیر پاستوریزه (5/2 درصد چربی) بسته بندی شده در کیسه های پلاستیکی می‌باشد. در نهایت برای کمی کردن و ارزیابی پیامدهای مصرف آب آبی، پارامترهای یک مدل بین المللی اثرات آب اصلاح شد و برای این مورد استفاده گردید. نتایج نشان داد که برای تولید یک FU، حدود 370 لیتر آب لازم است که عمدتا در تولید علوفه و آبیاری مصرف می‌شود. مرحله زراعت به تنهایی حدود 97 درصد از کل آب مصرفی را شامل می‌شود و در طول زنجیره تولید شیرپاستوریزه، حدود 40 و 28 درصد از کل برداشت آب ناشی از آبیاری یونجه و جو مصرفی توسط دامها می‌باشد. در تولید یک FU، برآورد مدل برای تاثیر بر سلامت انسان با واحد "سالهای ار کار افتادگی" یا DALY، مقدار 6-10× 35/0 بدست آمد و مقدار تاثیر بر کیفیت بوم سازگان ×yr 2m 32/0 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact of Water Use in Life Cycle of Milk Production

نویسندگان [English]

  • Ali Daneshi 1
  • Abbas Esmaili Sari 2
  • Mohammad Daneshi 3
  • Henrikke Baumann 4

1

2 Environmental science department, Modares University, Noor, Mazandaran

3 Research and Development Department, Tehran Pegah Dairy Co., Iran Dairy Industries Co., Tehran, Iran

4 Environmental system analysis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden

چکیده [English]

Water has a key role in dairy industry and life cycle assessment (LCA) is one of the tools for environmental assessment of products & processes. A cradle to gate assessment of market milk was performed by separating the system into three sub-systems: agronomy, animal farm and processing plant. Data were gathered from multiple sources e.g. published papers, questionnaire, national and international databases, and the processing plant. Throughout the study, ISO framework and IDF guideline on LCA were used. The functional unit for reporting results was one liter of pasteurized milk (2.5% fat) packaged in plastic pouch. Finally, to quantify and assess the environmental impacts from blue water consumption, parameters of a global water impacts assessment model were modified and used in this case study. In production of one FU, about 370 liters of water is needed mostly for feed production. Feed agriculture sub-system alone withdraws 97% of total. Throughout the market milk product chain, about 40 and 28% of total water withdrawal come from alfalfa and barley production mainly from irrigation. In production of one FU, modified model’s estimate for the impact on human health with the unit of disability-adjusted life years (DALY) was about 0.35*10-6, and its estimated value for the impact on ecosystem quality was 0.324 m2*y.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water footprint
  • Life Cycle Assessment
  • Dairy
  • ecosystem
  • Water Impact Assessment