دوره و شماره: دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 411-624 
مشخصات توزیع، رهاسازی، رفتار زیست‌محیطی و ارزیابی خطرکادمیوم در پسماندهای معدن سرب-روی

صفحه 411-426

10.22059/jne.2020.298241.1924

احمد اخوان؛ احمد گلچین


بررسی همگرایی زیست‌محیطی عوامل تولید در بین چغندرکاران استان‌های منتخب

صفحه 427-441

10.22059/jne.2020.300649.1955

مصطفی اسکندری؛ سامان ضیایی؛ حمید کریمی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ احمد رفیعی پور


تبیین مدل توسعه پایداری زیست محیطی روستایی: نواحی روستایی استان چهار‌محال و ‌بختیاری

صفحه 443-456

10.22059/jne.2020.298341.1926

علیرضا انصاری اردلی؛ رسول محمد رضایی؛ حسین یادآور


مقایسه تصاعد گازهای دی‌اکسیدکربن (CO2) و متان (CH4) در برخی کاربریهای اراضی شهرستان بهبهان

صفحه 457-470

10.22059/jne.2020.296693.1900

صاحب خورده بین؛ سعید حجتی؛ احمد لندی؛ ایمان احمدیان فر


بررسی اثر آشفتگی‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای انسانی بر عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شاخص(HANNP) (منطقه مورد مطالعه: استان قزوین)

صفحه 471-484

10.22059/jne.2020.302211.1982

آصف درویشی؛ مریم یوسفی؛ نغمه مبرقعی دینان


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه در بخشی از استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

صفحه 485-499

10.22059/jne.2020.301090.1961

وحید راهداری


جذب رقابتی فلزات سنگین (مس، سرب، کادمیوم و نیکل) به‌وسیله بخش رس خاک‌های اطراف کارخانه سیمان ایلام

صفحه 501-514

10.22059/jne.2020.301906.1977

محمود رستمی نیا؛ علی چابک؛ مهران شیروانی؛ مسعود بازگیر


ارزیابی پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

صفحه 515-528

10.22059/jne.2020.297011.1905

اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده


بررسی پتانسیل شاخص های رطوبت خاک در پایش بیابان زایی

صفحه 529-542

10.22059/jne.2020.296826.1901

فاطمه طبیب محمودی؛ ناهید قاسمی دستگردی


ارزیابی و مقایسه اثرات زیست محیطی معادن خاک و سنگ کارخانه سیمان شهر قاین با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM)

صفحه 543-556

10.22059/jne.2020.301346.1969

فاطمه عباسپور؛ محسن محمدی


بررسی پیامدهای گردشگری بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی ذخیره گاه جنگلی فندقلو اردبیل)

صفحه 557-569

10.22059/jne.2020.298642.1931

روح انگیز قاسم زاده؛ شکراله اصغری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ سجاد قنبری؛ علیرضا قمی معتضه


ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI

صفحه 571-583

10.22059/jne.2020.300936.1958

عرفان کریمیان؛ برزان بهرامی کمانگر؛ حبیب اله محمدی؛ ادریس قادری


بررسی اثر دود ناشی از احتراق بنزین در موتور بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان آپارتمانی شفلرا (Schefflera arboricola)، بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima) و دیفن باخیا (Dieffenbachia amoena)

صفحه 585-597

10.22059/jne.2020.300862.1957

الهام مال وردی؛ اصغر مصلح آرانی؛ سعید شجاعی برجوئی؛ محمدرضا سرافراز


راهبردهای حفاظت از آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) در مناطق تحت حفاظت در استان خراسان رضوی

صفحه 599-611

10.22059/jne.2020.300142.1950

منصوره ملکیان؛ فاطمه معصوم؛ محمود همامی


تصفیه نیترات زهاب های کشاورزی با استفاده از بیوراکتور

صفحه 613-624

10.22059/jne.2020.298712.1937

آتنا نادری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ مجتبی اکرم؛ محمد بیجن خان