دوره و شماره: دوره 73، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 199-409 
ارزیابی میزان تجمع زیستی عناصر سنگین در بافت عضله ماهی سیم (Abramis brama orientalis Berg, 1905) (مطالعه موردی: رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان)

صفحه 199-210

10.22059/jne.2020.295738.1889

محمد اتفاق دوست؛ حمید علاف نویریان


مقایسه کارایی باکتری های محرک رشد و کود شیمیایی در بهبود رشد و عملکرد گیاه گندم

صفحه 211-225

10.22059/jne.2020.292277.1849

سمیه امامی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسن اعتصامی؛ فریدون سرمدیان؛ بابک متشرع زاده


بررسی تغییرات ساختاری حوزه آبخیز انزلی براساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

صفحه 227-241

10.22059/jne.2020.293484.1861

محمد پناهنده؛ ماندانا عزیزی


بررسی قصد مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز کشاورزی در کرمان: با درنظر‌گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی

صفحه 243-256

10.22059/jne.2020.292229.1848

روح‌الله پیرایش مایوان؛ صدیقه نبی ئیان؛ الهام خواجه پور


مدل پیش‌بینی ارزیابی اثر گردشگری بر درصد پوشش تاجی گیاهی پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو

صفحه 257-270

10.22059/jne.2020.292789.1854

علی جهانی؛ مریم صفاریها


تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‌زیستی گردشگران در جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بیرجند

صفحه 271-283

10.22059/jne.2020.294199.1867

فاطمه جهانی شکیب؛ دلارام بخشی


بررسی رابطه دمای سطحی و الگوی مکانی سرزمین با بکارگیری مدل های رگرسیونی و سنجه های سیمای سرزمین

صفحه 285-298

10.22059/jne.2020.293858.1863

بهمن جباریان امیری؛ سید صادق دژکام


برآورد جریان محیط زیستی رودخانه بالیخلوچای و بررسی تأثیر بهره برداری از سد یامچی بر رژیم جریان هیدرولوژیکی و زیست محیطی رودخانه

صفحه 299-312

10.22059/jne.2020.295047.1880

مجید رئوف؛ سیمین علی اوغلی


شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان

صفحه 313-326

10.22059/jne.2020.293109.1856

مسلم سواری؛ زینب اسدی


ضرورت جایگزینی روش منطق فازی به جای روش تک متغیرهPHABSIM در تخمین جریان زیست محیطی در رودخانه(مطالعه موردی،رودخانه جاجرود)

صفحه 327-339

10.22059/jne.2020.291559.1837

مهدی صدیق کیا؛ اصغر عبدلی؛ شهرزاد کاویانی کوثر خیزی؛ فرشاد نجات


پیشنهاد الگوریتم تصمیم‌گیری انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی در جنوب ایران: مطالعة استان هرمزگان

صفحه 341-354

10.22059/jne.2020.288686.1806

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ افشین دانه کار؛ سید محمدرضا فاطمی؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد


منشاء یابی گرد و غبار با استفاده از نسبت یونها و مرفولوژی ذرات در نیمه غربی ایران

صفحه 355-367

10.22059/jne.2020.294726.1874

ناهید محمودی مه پاش؛ بابک سوری


آیا فاکتورهای جمعیت شناختی می‌توانند رفتارهای حامی محیط زیست طبیعت‌گردان را پیش‌بینی کنند؟

صفحه 369-382

10.22059/jne.2020.294429.1872

سمانه معتمدی؛ رحیم ملک نیا؛ حمید شایان؛ فرناندو آلمیدا گارسیا


مقایسه روش‌های برداشت سبز و سوخته نیشکر و بررسی اثرات زیست محیطی آتش زدن مزارع در برداشت سوخته نیشکر در استان خوزستان

صفحه 383-396

10.22059/jne.2020.294461.1870

نسیم منجزی


ارائه روشی برای کمی سازی تغییرات آشفتگی مکانی بر پایه سنجه‌های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ارسباران در دوره زمانی1369- 1393)

صفحه 397-409

10.22059/jne.2020.292039.1844

وحید نصیری؛ ماهان قربانی؛ علی اصغر درویش صفت