دوره و شماره: دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 625-833 
تنوع زیستی دیاتوم های رودخانه خرمارود، استان گلستان

صفحه 625-636

10.22059/jne.2021.304839.2018

عبدالکریم آق آتابای؛ جمیله پناهی میرزاحسنلو؛ فرامرز رستمی چراتی؛ رضا اکبری


اندازه‌گیری دمای متوسط‌ فاصله و عمق دریای ساحلی با استفاده از روش تیکه‌نگاری صوتی

صفحه 637-647

10.22059/jne.2021.304682.2014

مسعود بحرینی مطلق؛ ایمان خاکی؛ رضا روزبهانی؛ یونس ظهرابی؛ حمید کاردان مقدم


محاسبه توان، انرژی و حرارت تولیدی و مصرفی در فناوری‌های مختلف تیمار پسماند جامد شهری با احتساب بازیافت- مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 649-663

10.22059/jne.2021.308017.2050

سیدامیر حسینی لرگانی؛ شاهین رفیعی؛ سید سعید محتسبی


تعیین نرخ مجاز مصرف ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از نظر فلزات سنگین در رودخانه‌های شهر خاش

صفحه 665-675

10.22059/jne.2021.303032.1988

ساناز خمر؛ سید مهدی حسینی؛ آرش خوشنودفر


حذف نیترات از آب و پساب توسط گیاهان آبزی (Myriophyllum spicatum) و (Ruppia maritima)

صفحه 677-686

10.22059/jne.2021.303949.2004

مرتضی دری سده؛ عاطفه چمنی؛ محسن نوروزی مبارکه


مقایسه روش های پیکسل‌مبنا و شئ‌گرا در طبقه‌بندی کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوضه سملقان)

صفحه 687-700

10.22059/jne.2021.310261.2076

زهرا زراعتکار؛ علی شهیدی؛ هادی معماریان خلیل آباد


تغییرات مکانی و زمانی نرخ فرونشست گرد و غبار شهر یزد و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی

صفحه 701-714

10.22059/jne.2021.303249.1993

سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی؛ محمدجواد قانعی بافقی


ارزیابی نگرش و تمایل به پرداخت شهروندان مهاجران برای بهبود کیفیت هوا

صفحه 715-728

10.22059/jne.2021.309450.2068

امید علی عادلی؛ سید هادی عربی؛ ساناز رحیمی کاه کشی


ارزیابی آلودگی صوتی مناطق 3 و 4 شهر اصفهان ناشی از ترافیک

صفحه 729-743

10.22059/jne.2021.305539.2033

مژگان غفوری؛ مژگان احمدی ندوشن؛ مینو مشتاقی


ارزیابی پتانسیل طبیعت‌گردی سیمای منظر منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از روش کمی تنوع

صفحه 745-758

10.22059/jne.2021.307353.2042

وجیهه, قربان نیا خیبری؛ محسن آرمین


بررسی وضعیت، منابع و ریسک سلامت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های سطحی میدان نفتی اهواز

صفحه 759-773

10.22059/jne.2021.303061.1989

محمودرضا قربانی؛ نوید قنواتی؛ تیمور بابایی نژاد؛ احد نظرپور؛ خوشناز پاینده


بررسی اثر آموزش بر انتشار دی اکسید کربن در ایران با بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس

صفحه 775-789

10.22059/jne.2021.304780.2016

محمد شریف کریمی؛ علی حسنوند


حذف فلز سنگین کروم از محیط های آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از فیلترهای سیگار مصرف شده

صفحه 791-804

10.22059/jne.2021.304073.2006

بهاره کوچکی چنانی؛ رامین خواجوی؛ ابوسعید رشیدی؛ نبی الله منصوری؛ محمد اسمعیل یزدان شناس


اثر افزایش سطوح صوت با الگوهای زمانی متفاوت بر رفتار شناگری ماهی زبرا (Danio rerio)

صفحه 805-818

10.22059/jne.2021.303812.1999

سید رضا محسن پور؛ سعید شفیعی ثابت


مدل‌سازی میزان انتشار گازهای گلخانه‍ای در باغات استان خوزستان

صفحه 819-833

10.22059/jne.2021.302857.1987

نسرین مرادی مجد؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ منصور چترنور