ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اهواز با تأکید بر آلودگی هوا (با استفاده از روش FPPSI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری توریسم، دانشگاه کازان، روسیه

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان

چکیده

پایداری زیست­محیطی جزو چهار محور اصلی توسعۀ پایدار است و یکی از فاکتورهای اصلی پایداری زیست­محیطی، شاخص آلودگی هوا است. شهر اهواز هشتمین کلان­شهر بزرگ ایران است که مسئلۀ ریزگردها و تمرکز صنایع نفتی، این شهر را مستعد ناپایداری زیست­محیطی (آلودگی هوا) کرده است. ارزیابی­های زیست­محیطی دقیق و مناسب می­تواند ما را در رسیدن به توسعۀ پایدار زیست­محیطی کمک کند، لذا توجه به آن در سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­ها برای دستیابی به یک برنامه­ریزی مناسب، همگام با متغیرهای محیط طبیعی امری اجتناب ناپذیر است. با استناد به نوع داده­های تحقیق، این تحقیق کاربردی بوده و داده­ها به صورت اسنادی و کتابخانه­ای گردآوری  شده­اند. در این تحقیق 5 آلایندۀ شاخص اصلی آلودگی هوا که عبارتند از: میانگین غلطت گازهای مونوکسید کربن (CO)، دی­اکسید گوگرد (SO2)، دی­اکسید نیتروژن (NO2)، ازون (O3) و میانگین غلظت ذرات معلق زیر 10 میکرون (PM10) طی سال­های 1388 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی میزان پایداری مدل چند ضلعی جایگشت کامل شاخص­های مصنوعی (FPPSI) به کار گرفته شد. این مدل که مدلی جدید در ارزیابی توسعۀ پایدار است، تا کنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که شرایط زیست­محیطی شهر اهواز در سال­های 1388 تا 1391 از نظر شاخص آلودگی به ویژه غلظت ذرات معلق زیر 10 میکرون به سمت ناپایداری سوق پیدا کرده است. به عبارت دیگر ذرات معلق زیر 10 میکرون و گاز ازون بیش از سایر آلاینده­ها در ناپایداری زیست­محیطی شهر اهواز تأثیر داشته است و گاز مونوکسید کربن کمترین نقش را در آلایندگی هوای شهر اهواز داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the environmental sustainability of Ahwaz with an emphasis on air pollution (Using FPPSI method)

نویسندگان [English]

  • somayeh hosseini 1
  • zoleikha nader khani 2
  • bentolhoda yazdan bakhsh 3
چکیده [English]

Evaluation of the environmental sustainability of Ahwaz with an emphasis on air pollution
(Using FPPSI method)
Abstract
Environmental sustainability is one of the four main axes of sustainable development and
One of the main factors of environmental sustainability is the Air Pollution Index. Ahvaz is the eighth largest metropolis of Iran that the issue of particulate matters and Aggregation of mineral oil industries has turned this city susceptible to environmental instability. Accurate and appropriate environmental assessments can help us to achieve environmentally sustainable development so
Considering it policy and planning to achieve a proper planning along with the natural environment variables is inevitable. According to the research data, the research type is applied research. To display and analyze the data, Excel and MATLAB soft wares were used. In this study, five indicators of air pollution that are The average of carbon monoxide, the average of sulfur dioxide, the average Nitrogen gas, the average of Ozone and the average of particulate matter under 10 microns were studied during the years 1388 to 1391. The FPPSI model was used to assess sustainability. This model is a new model for evaluating sustainable development and has not ever been used in Iran. According to the findings, during the years 1388 to 1391, environmental situation of Ahwaz has tended to instability in terms of air pollution especially in terms of particulate matters. In the other words particulate matter and ozone had affect Ahwaz instability more than any other contaminants and Carbon monoxide has a negligible impact on air pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Evaluation of the environmental sustainability
  • " Ahwaz"
  • " air pollution"
  • " FPPSI method"
Roads and Urban Development Department of Khuzestan Province, Department of Architecture, 2012, Ahvaz strategic plan development. (in Persian)

Barimani, F., Asghary Lfjany, S., 2010. Determine the extent of environmental instability rural settlements Sistan using multi criteria evaluation model, Geography and Development, No. 9, pp.127-145 (in Persian)

Zebardast, E., 2003. the size of the city, Publications Department of Planning and Architecture Department of Housing and Urban Development, Tehran, pp. 153-156. (in Persian)

Damankeshedeh, M., Akhlaghi, A., 2012. The feasibility of replacing natural gas instead of petroleum products in the transport sector (Case Study Tehran's taxis), Journal of Economic Sciences, No. 7, pp. 84-101. (in Persian)

Statistical Yearbook of Khuzestan province, 2012-2013.(in Persian)

Fallahaty, A., Soheili, K., Nazifi, M., Abaspoor, S.,.2014. Analysis and modeling of the effects of air pollution on health using artificial neural network, Iranian Journal of Epidemiology, No. 2, pp. 39-49. (in Persian)

Salehi, J., and Moradi, H., 2011. Fuzzy logic and its application in environmental impact assessment, Journal of Environmental and Development, Volume 2, , No. 3, PP. 37- 44(in Persian)

Hosseinzadeh daleer., courageous, gracious and wise sasanpour, .2008. New methods to evaluate environmental sustainability, Journal of Geography and Planning, No. 25, pp10- 24. . (in Persian)

Henri, J., Journeault, M., 2008. Environmental Per indicators: An empirical Staudy of Canadian manu facturing Firms, Journal of Environmental Management, 87. PP.165-176.

Hosseinzadeh, SR., 2004. Environmental crises in Mtropolises of Iran Sustainable city book. Wit Pres. England.

Pope, J, 2004. Conceptualizing sustainability assessment, Environmental Impact Assessment Review, 24, PP. 595-616.

Feng, L., Xusheng, L., Dan, H., Rusong, W.,Wenrui, ., Dong, L., Dan, Z.,2009. Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China’s Jining City, Landscape and Urban Planning 90, pp. 134–142.

Xing, Y,. et al,. 2009. A framework model for assessing sustainability impacts of urban development, Accounting Forum, Volume 33, Issue 3, Pages 209–224