دوره و شماره: دوره 75، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-176 
بررسی حضور آلودگی میکروپلاستیک در تصفیه‌خانۀ منطقة 22 شهر تهران

صفحه 1-6

10.22059/jne.2021.294850.1876

فرزانه فیضی؛ امیرحسین حمیدیان؛ رازقه اخباری زاده؛ مهدی جنوبی


بررسی پیامدهای اقتصادی بلندمدت مسئولیت محیط زیستی: شواهدی از شرکت‌های‌آلوده‌کنندة بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 7-21

10.22059/jne.2022.328173.2264

سید رضا سید نژاد فهیم


ارزیابی آسیب‌پذیری پارک ملی گلستان در جهت توسعة پایدار با استفاده از مدل DPSIR

صفحه 22-37

10.22059/jne.2022.333125.2323

بیتا باهری؛ سولماز دشتی


بررسی ترکیب فصلی، فراوانی و تنوع‌زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانة خرمارود، استان گلستان

صفحه 38-48

10.22059/jne.2022.328090.2266

محمد قلی زاده؛ ابوالفضل پیکار پرسان؛ راحله معتمدی


پهنه‌بندی سواحل سیستان و بلوچستان براساس حساسیت‌سنجی محیط‌زیستی

صفحه 49-63

10.22059/jne.2022.336323.2360

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ منیر حقیقت؛ مجید مشهدی رفیعی؛ سعید لطفی خواه


مدل‌سازی حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین با استفاده از نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با گروه آمین؛ استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 64-76

10.22059/jne.2022.340031.2405

علی کاظمی


ارزیابی اثر تغییراقلیم بر متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل LARS-WG6 (مطالعة شهر بندرعباس)

صفحه 77-88

10.22059/jne.2022.335728.2352

شهربانو منجذب مرودشتی؛ کمال امیدوار


استفاده از روش سطح‌پاسخ (RSM) به‌منظور ارائه مدل بهینه‌سازی مشخصات خاک برای طراحی فیلتر طبیعی تصفیة پساب (مطالعة شرکت پتروشیمی شهید تندگویان)

صفحه 89-103

10.22059/jne.2022.336097.2359

سینا سبحانی نیکو؛ احمد جعفر نژاد چقوشی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ محسن آرمین


ارزیابی و پایش کیفی آب‌های سطحی و زیرزمینی منطقة معدنی مس چهارگنبد، تحت تأثیر سد باطله

صفحه 104-118

10.22059/jne.2022.336051.2357

سید مرتضی موسوی راد؛ محبوب صفاری؛ محمد جواد حسنی؛ مرجان شاکری؛ نجمه نظری


پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی و روند انتشار دی‌اکسید کربن بر اساس سناریوی پروژة REDD

صفحه 119-135

10.22059/jne.2022.335603.2350

یوسف درویشی؛ میلاد زارعی؛ میرکیوان سیار کاوردی


آینده‌نگاری ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی مطالعه روستاهای حوضة آبخیز قلعه‌چای استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 136-149

10.22059/jne.2022.337157.2371

محسن آقایاری هیر؛ محمد ظاهری؛ حسین کریم زاده؛ علی مجنونی توتاخانه


رتبه‌بندی مالچ‌های ویناسی بر اساس شاخص‌های محیط‌زیستی با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعة شمال خرمشهر)

صفحه 150-164

10.22059/jne.2022.337708.2378

زینب نظری؛ مظاهر معین الدینی؛ سلمان زارع؛ رضا رفیعی


بررسی تغییرات آلاینده‌های معلق جوی در کلان‌شهرهای عمدة ایران با استفاده از عمق نوری تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 165-176

10.22059/jne.2022.338515.2387

محمود احمدی؛ داود درویش