دوره و شماره: دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 177-361 
پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی اقلیمی منطقة زاگرس برای دوره‌های آتی

صفحه 177-194

10.22059/jne.2022.332568.2325

نگار صالحی هفشجانی؛ آرش ملکیان؛ حسین آذرنیوند؛ علی سلاجقه؛ رفعت زارع بیدکی؛ باقر شیرمحمدی


سنتز نانوکامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی پلیمرشده با گروه آمین به‌منظور حذف کروم با کاربرد روش سطح پاسخ

صفحه 195-207

10.22059/jne.2022.340743.2413

نهال نخلستانی؛ لعبت تقوی؛ محسن دهقانی؛ همایون احمدپناهی


سنتزپژوهی و بررسی اهمیت خدمات و کارکردهای باغ‌های اجتماعی

صفحه 208-225

10.22059/jne.2022.337816.2381

رامین عالی وند؛ امید نوری؛ هادی ویسی؛ رضا دیهیم فرد


ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان)

صفحه 226-239

10.22059/jne.2022.338131.2404

زهرا صبوری همت‌آبادی؛ مصطفی شیرمردی؛ اکرم بمانی خرانق؛ مریم دهستانی اردکانی؛ محمد جواد قانعی بافقی


ارزیابی دقت نتایج داده‌های رودخانه‌های بالا دست و رودخانة پایاب سد در برآورد نیاز آبی محیط‌زیستی در مدل PHABSIM

صفحه 240-252

10.22059/jne.2022.335784.2354

هانا عزیزی؛ جمیل امان الهی


بررسی تأثیر کاربرد ضایعات آلی و تلقیح باکتری رودوکوکوس در کاهش هیدروکربن‌های نفتی کل یک خاک شور آلوده

صفحه 253-263

10.22059/jne.2022.338883.2389

هانیه جعفری وفا؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ نجمه یزدانفر؛ مجید خانعلی


تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین

صفحه 264-276

10.22059/jne.2022.335246.2344

زهره ابراهیمی خوسفی؛ سمیرا زندی فر؛ محمد خسروشاهی؛ مریم نعیمی


ارزیابی خصوصیات گیاه‌پالایی اطلسی مکزیکی، شاه‌پسند و اسطوخودوس در تیمار آبیاری با پساب فولاد: مطالعة موردی فولاد غدیر

صفحه 277-290

10.22059/jne.2022.339705.2399

سیما دهقانی احمد آبادی؛ حیدر مفتاحی زاده؛ غلامرضا سیاحتی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی


مدل‌سازی رویشگاه بالقوه Trigonella elliptica با استفاده از متغیرهای محیطی و تکنیک‌ یادگیری ماشینی در مراتع استان یزد

صفحه 291-306

10.22059/jne.2022.343844.2441

احسان مرادی؛ علی طویلی؛ محسن اسداللهی؛ محمد رضا احمدی رکن آبادی


عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کارآمد آبی در سازگاری با تغییراقلیم و کاهش هدر رفت آب شهری

صفحه 307-319

10.22059/jne.2022.337837.2382

سمانه عابدی


بهینه‌سازی فرآیند کاهش شوری زیستی از پساب صنعتی مصنوعی با TDS بالا به‌وسیله ریز جلبک Spirulina maxima با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 320-333

10.22059/jne.2022.336690.2368

مریم اسدی قالهری؛ رویا مافی غلامی؛ افشین تکدستان؛ بهنوش خوش منش زاده


مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی

صفحه 334-347

10.22059/jne.2022.337750.2380

حمیدرضا افرندسرخنی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ الهه محسنی


پایش ماهواره‌ای تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح زمین در استان خراسان جنوبی

صفحه 348-361

10.22059/jne.2022.332415.2314

سید محمد حسینی؛ علیرضا خندان رو؛ محمد رضا طحان