دوره و شماره: دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 362-538 
ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان تاکسی، در کاهش آلودگی هوا، مطالعة موردی: شهر کرج

صفحه 362-371

10.22059/jne.2022.339450.2394

نیکی آقاپور؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


تحلیل رفتار مشارکتی گردشگران در حفاظت از جنگل بر اساس نظریة رفتار برنامه‌ریزی شده (مطالعة موردی: منطقة جنگلی قلعه‌گل شهرستان خرم‌آباد)

صفحه 372-383

10.22059/jne.2022.334042.2335

اکرم لطیفی نیا؛ رحیم ملک نیا؛ مهدی رحیمیان


بررسی و تحلیل پویایی کاربری اراضی و تأثیر آن بر جزایر حرارتی شهری (مطالعة موردی: شهر مشهد)

صفحه 384-398

10.22059/jne.2022.336599.2365

نرگس عرب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ توما ویته


پیش‌بینی مطلوبیت زیستگاه گربة شنی (Felis margarita) با استفاده از رویکرد شبکة بیزین

صفحه 399-414

10.22059/jne.2022.336862.2369

لیندا باقریان؛ محمدرضا همامی؛ حسین بشری؛ آزیتا رضوانی


ارزیابی پایداری گردشگری در ناحیة رویشی هیرکانی با استفاده از شاخص اقلیم تعطیلات

صفحه 415-427

10.22059/jne.2022.344158.2442

مریم السادات مطهری؛ پدرام عطارد؛ جهانگیر فقهی


جذب مالاشیت‌‌گرین از محلول‌های آبی توسط نانوکامپوزیت گرافن مغناطیسی

صفحه 428-444

10.22059/jne.2022.338363.2386

عباس اسماعیلی؛ نادر بهرامی فر؛ بابک گل زاده؛ امید صداقت


بررسی قابلیت مناطق بیابانی اردکان به‌منظور دفع پسماند صنایع با استفاده از روش سلسله‌مراتبی

صفحه 445-459

10.22059/jne.2022.328232.2267

محسن افتخاری پور؛ محمد جواد قانعی بافقی؛ مهدی تازه؛ محمد رضا فاضل پور عقدایی


تعادل سنجی توسعة کشاورزی آبی در استان البرز

صفحه 460-476

10.22059/jne.2022.345685.2452

محمد صابر باغخانی پور؛ رومینا سیاح نیا؛ نغمه مبرقعی؛ افشین دانه کار


ارزیابی مدیریت پایدار حمل ‌و نقل درون‌شهری با رویکرد پایداری محیط ‌زیست، مورد پژوهش: منطقة 12 کلان‌شهر تهران

صفحه 477-486

10.22059/jne.2022.328651.2295

زینب بابائی؛ اکرم الملوک لاهیجانیان؛ معصومه شجاعی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ناشی از کووید 19 و عوامل مؤثر بر بهبود تاب‌آوری مناطق ساحلی مکران، استان سیستان و بلوچستان

صفحه 487-501

10.22059/jne.2022.343088.2434

علیرضا سرگزی؛ محمود صبوحی صابونی؛ محمود دانشور کاخکی؛ سعید یعقوبی


پیش‌‌بینی زوال روسازی جاده جنگلی در دوره زمانی توقف بهره برداری چوبی در جنگل‌های کوهستانی شمال کشور

صفحه 502-514

10.22059/jne.2022.344296.2443

محسن عبداللهی؛ سید عطا اله حسینی؛ اکبر نجفی


بررسی غنا، تنوع و یکنواختی گیاهان در پهنه‌های ژئومورفولوژیک حوزة آبخیز آدرشک (استان یزد-شیرکوه)

صفحه 515-526

10.22059/jne.2022.337279.2372

سمیه اراضی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ احد ستوده؛ بهمن کیانی


تأثیر گونه‌های درختی بر ذخیره کربن در زیست‌توده و خاک؛ مطالعة پارک جنگلی توس نوذر، سنندج

صفحه 527-538

10.22059/jne.2022.342097.2427

مهین ساعدپناه؛ حامد قادرزاده؛ مرضیه رئیسی؛ ایوب مرادی


چکیده لاتین

صفحه 1-13

10.22059/jne.2022.89610