دوره و شماره: دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 135-243 
کاربرد رگرسیون منطقی در شناسایی عوامل اقلیمی مؤثر بر پراکنش جغرافیایی جنگل‏های مانگرو (مطالعه نمونه: استان هرمزگان)

صفحه 135-144

10.22059/jne.2014.51295

هستی پطروسیان؛ سهراب اشرفی؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی


کاربرد شاخص‏های وزن داده شده با استفاده از نمونه‏ های تعلیمی و خوارزمی ژنتیک روی تصاویر با توان تفکیک مکانی بالا برای تشخیص گیاهان در مناطق شهری

صفحه 145-155

10.22059/jne.2014.51296

میلاد جانعلی پور؛ علی محمدزاده؛ محمد جواد ولدان زوج


بررسی امکان استفاده از صدف صخره‏ای‌Saccostrea cucullata به‌عنوان شاخص زیستی فلز کادمیوم در مناطق ساحلی

صفحه 157-164

10.22059/jne.2014.51297

امیرحسین حمیدیان؛ سمیه سادات علویان پطرودی


بررسی توزیع مکانی یون نیترات در آب‌های زیرزمینی شهرستان اندیمشک با استفاده از روش‌های زمین‌آماری

صفحه 165-174

10.22059/jne.2014.51298

سید حسین خزاعی؛ مهدیه دالوند؛ بهناز اسکندری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


ارزیابی آثار آلودگی نفتی خلیج‏فارس بر فعالیت 3 نوع بایومارکر آنزیمی در آبشش ماهیان گل‏خورک Periophthalmus waltoni (مطالعة منطقة بوشهر)

صفحه 175-184

10.22059/jne.2014.51299

مهرنوش شیرانی؛ علیرضا میرواقفی؛ حمید فرحمند؛ محمد عبداللهی


ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در پارک ملی کویر با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی‌

صفحه 185-194

10.22059/jne.2014.51300

مجتبی قندلی؛ افشین علیزاده؛ محمود کرمی؛ محمد کابلی


ضرورت‌ها و الزامات بازنگری راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی ایران

صفحه 195-206

10.22059/jne.2014.51301

اصغر محمدی فاضل؛ نعمت اله خراسانی؛ مجید عباسپور؛ سید محمد باقر حجتی


انتخاب مناسب‏ترین شبکة مناطق تحت حفاظت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند (مطالعة موردی: استان مازندران)

صفحه 207-222

10.22059/jne.2014.51302

آزاده مهری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ حمیدرضا رضایی


بررسی روند تغییرات آلودگی‏های هیدروکربورهای نفتی در آب و رسوبات حوزه جنوبی دریای خزر

صفحه 223-232

10.22059/jne.2014.51303

مژگان میرزایی؛ محمد رضا معتضدی؛ آمنه نیکبختی


بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

صفحه 233-243

10.22059/jne.2014.51304

آمنه نیکبختی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان میرزایی


چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10

10.22059/jne.2014.52111