دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-134 
4. تحلیل اقتصادی گزینه ‏های فعلی بهره ‏برداری از تالاب میقان

صفحه 41-51

علی لطفی؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ محمدرضا گیلی؛ آزاده کاظمی


5. بررسی تنوع گونه‌های گیاهی حاشیه دریاچه زریوار مریوان

صفحه 53-64

نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی؛ عطا الله علی احیایی


7. بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوب، ماهی و گیاه نی در سد ستارخان

صفحه 79-90

مریم زارع رشکوئیه؛ امیرحسین حمیدیان؛ هادی پورباقر؛ سهراب اشرفی


10. بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های موجود در نوار ساحلی استان هرمزگان

صفحه 121-134

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی