دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-134 
بررسی روند تغییرات کاربری‌ـ ‌پوشش اراضی استان همدان در سه دهة گذشته با استفاده از تصاویر ماهواره‌‏‌‌‌ای

صفحه 1-12

10.22059/jne.2014.50995

جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی؛ جهانگیر فقهی؛ علی طاهرزاده؛ عاطفه اسدی


کاربرد مدل توبیت در تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان آبشار آسیاب خرابة جلفا

صفحه 13-23

10.22059/jne.2014.50996

قادر دشتی؛ سیده شادی حسینی


بررسی پدیده تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر کاربری اراضی طبیعی حوضه آبریز گرگان‏ رود

صفحه 25-39

10.22059/jne.2014.50997

سیده شعله حسینی؛ حمید رضا غفارزاده؛ زهرا عابدی؛ نیما شیری


تحلیل اقتصادی گزینه ‏های فعلی بهره ‏برداری از تالاب میقان

صفحه 41-51

10.22059/jne.2014.50998

علی لطفی؛ سید مهدی حشمت الواعظین؛ محمدرضا گیلی؛ آزاده کاظمی


بررسی تنوع گونه‌های گیاهی حاشیه دریاچه زریوار مریوان

صفحه 53-64

10.22059/jne.2014.50999

نعمت اله خراسانی؛ برهان ریاضی؛ عطا الله علی احیایی


تعیین معیارهای زیستی نشان‏دهندة تنش آلودگی هوا بر درخت چنار (Platanus orientalis L.)

صفحه 65-78

10.22059/jne.2014.51000

زینب رفیعی؛ نورالله میرغفاری؛ سید حمید متین خواه


بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوب، ماهی و گیاه نی در سد ستارخان

صفحه 79-90

10.22059/jne.2014.51001

مریم زارع رشکوئیه؛ امیرحسین حمیدیان؛ هادی پورباقر؛ سهراب اشرفی


عوامل مؤثر بر نگرش زیست‌محیطی مالکان و مدیران SMEهای کشاورزی استان‌های کرمانشاه و ایلام

صفحه 91-103

10.22059/jne.2014.51002

زهره معتمدی نیا؛ عبدالحمید پاپ زن؛ حسین مهدی زاده


مکان‏یابی محل دفن زباله با به‌کارگیری فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش TOPSIS(مطالعة موردی:شهرستان گلپایگان)

صفحه 105-119

10.22059/jne.2014.51003

مژگان میرزایی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


بررسی حساسیت زیست‌محیطی اکوسیستم‌های موجود در نوار ساحلی استان هرمزگان

صفحه 121-134

10.22059/jne.2014.51004

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی


چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10

10.22059/jne.2014.52110