دوره و شماره: دوره 67، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 245-354 
1. شناسایی مناطق پرخطر و عوامل محیطی مؤثر بر حملات گرگ به دام در استان همدان با به‌کارگیری روش مدل‏سازی MAXENT

صفحه 245-252

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ بهمن جباریان امیری؛ رضا ابراهیم پور؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ جلیل ایمانی هرسینی


3. مقایسۀ مقاومت چهار گونه بادام وحشی به تنش شوری ‌در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 267-278

حسن جهانبازی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


7. تنوع باکتری Bacillus thuringiensis در اکوسیستم‏های مختلف استان مازندران

صفحه 313-321

فاطمه گرایلی مرادی؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادی زاده؛ ولی اله بابا یی زاد


9. برآورد تغییرات سطح پوشش جنگل در پهنه‌های توپوگرافیک استان مازندران‌

صفحه 333-341

بیت الله محمودی؛ محمدرضا مروی مهاجر مروی مهاجر؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی