دوره و شماره: دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 245-354 
شناسایی مناطق پرخطر و عوامل محیطی مؤثر بر حملات گرگ به دام در استان همدان با به‌کارگیری روش مدل‏سازی MAXENT

صفحه 245-252

10.22059/jne.2014.52724

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ بهمن جباریان امیری؛ رضا ابراهیم پور؛ مرضیه اسدی آقبلاغی؛ جلیل ایمانی هرسینی


کاربرد الگوی لاجیت آشیانه‌ای در ارزش‌گذاری خدمات گردشگری: سایت گردشگری‌‌ـ تفریحی گنج‌نامۀ همدان

صفحه 253-265

10.22059/jne.2014.52725

سیدپرویز جلیلی کامجو؛ غلامعلی شرزه ای؛ رحمان خوش اخلاق؛ طیبه رحیمی


مقایسۀ مقاومت چهار گونه بادام وحشی به تنش شوری ‌در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 267-278

10.22059/jne.2014.52726

حسن جهانبازی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


ارزیابی عملکرد روش‌های شبکۀ عصبی مصنوعی و زمین‌آمار در شبیه‌سازی پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعۀ موردی: شهر کوهپایه، استان اصفهان)

صفحه 279-288

10.22059/jne.2014.52727

امیرحسین حمیدیان؛ مجید آتشگاهی؛ محمدرضا حاجی‏هاشمی‏جزی؛ ابوالحسن فتح آبادی


پهنه‏بندی آسیب‌پذیری نوار ساحلی استان سیستان و بلوچستان بر‌اساس کانون‏های تهدید‌کننده

صفحه 289-300

10.22059/jne.2014.52728

لیدا داور؛ منا عزیزی جلیلیان؛ رضا رفیعی؛ افشین دانه کار


ارزیابی و مدل‏سازی ارزش منظره‏ای سیمای سرزمین به روش ترکیب خطی وزنی مطالعۀ موردی: مسیرهای پیاده‏روی آبخیز زیارت استان گلستان‌

صفحه 301-311

10.22059/jne.2014.52729

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


تنوع باکتری Bacillus thuringiensis در اکوسیستم‏های مختلف استان مازندران

صفحه 313-321

10.22059/jne.2014.52730

فاطمه گرایلی مرادی؛ محمود محمدی شریف؛ علیرضا هادی زاده؛ ولی اله بابا یی زاد


بررسی روند تغییرات کمّی فضای سبز کلان‌شهر کرج با استفاده از داده‏های سنجش از دور و سنجه‏های سیمای سرزمین

صفحه 323-331

10.22059/jne.2014.52731

زینت گومه؛ کاظم رنگزن؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


برآورد تغییرات سطح پوشش جنگل در پهنه‌های توپوگرافیک استان مازندران‌

صفحه 333-341

10.22059/jne.2014.52732

بیت الله محمودی؛ محمدرضا مروی مهاجر مروی مهاجر؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی


بررسی غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان مناطق حفاظت‌شدۀ استان کهگیلویه و بویراحمد و تأثیرپذیری آن از شکل و اندازۀ منطقه

صفحه 343-354

10.22059/jne.2014.52733

منصوره ملکیان؛ راحله باقری


چکیده انگلیسی

صفحه 1-10

10.22059/jne.2014.52734