بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

پژوهش حاضر حاصل یک سال مطالعة میدانی است که برای ارزشیابی نیازهای تفرجگاهی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو انجام شد. پارک ملی بمو پتانسیل‏های طبیعت‏گردی بالقوه از نظر محیطی و طبیعی برای جذب طبیعت‏گرد دارد که باید در برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای از این توانایی‏ها بهره جست. در این پژوهش از روش کلاوسون که یکی از متداول‏ترین روش‏های بررسی تفرجگاه‏هاست و برای ارزشیابی انواع سیستم‏های تفریحی به کار گرفته می‏شود برای آگاه شدن از نظر مردم بهره گرفته شد و با تنظیم پرسشنامه‏هایی بررسی شد. پرسشنامه با تعداد 19سؤال تنظیم و با تکمیل 225 نسخه از آن از طریق توزیع و مصاحبة حضوری به مدت یک سال از اردیبهشت ماه 1390 تا اواخر خردادماه 1391 به طول انجامید. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که اغلب بازدیدکنندگان خواستار بهبود ساختارهای زیربنایی و تسهیلات رفاهی در منطقه هستند. بیشتر بازدیدکنندگان در ردة سنی 25 تا 35 سال قرار دارند و اغلب آن‌ها در فصول بهار و تابستان از این پارک بازدید می‏‌کنند. استفاده‏کنندگان غالباً به‌صورت گروهی به پارک می‏آیند. حفظ حالت طبیعی پارک، نبودن تأسیسات و تسهیلات مناسب و نبودن امکانات کافی در پارک تأیید‌شدة اغلب افراد بازدیدکننده بوده است. برای بهبود امکانات پارک اکثر بازدیدکنندگان مایل به پرداخت ورودیه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Recreational Needs of Visitors Bamu National Park

نویسندگان [English]

  • Amene Nikbakhti 1
  • Sayyed Hamed Mirkarimi 2
  • Mojgan Mirzaee 1

1 MSc. Student, Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan University, Iran

2 Assistant Professor, Agriculture Science and Natural Resources, Gorgan University, Iran

چکیده [English]

This is a year field study to evaluate the recreational needs of visitors Bamu National Park. Bamu National Park has the potential ecotourism capabilities to attract Ecotourist which should be utilizing of this ability in regional planning. In this study Clawson method used that one of the most common methods of evaluation systems resorts in aware of the people comments. About 225 questionnaires, with 19 questions in each, have been distributed among the visitors of park, during weekends & holidays, in a period of one years (April 2011- May 2012). The results of this study show that most visitors are demanding that improved infrastructure and facilities in the area. More visitors aged 25 to 35 years and most of them prefer spring and summer to visit the park. Visitors often come to the park in groups. Protection of it in its natural status and lack of adequate facilities and inadequate facilities were among the visitors requests. Most visitors are willing to pay the entrance fee for the park upgrade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bamu
  • Clawson method
  • National Park
  • recreational needs
  • visitors