دوره و شماره: دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-125 
6. کاربرد روش TOPSIS در شناسایی مناطق طبیعی حفاظتی با ارزش معنوی در شهرستان نیشابور

صفحه 61-76

مریم کبیری هندی؛ افشین دانه کار؛ افشین علیزاده؛ نعمت اله خراسانی


7. پالایش منابع خاکی آلوده به آرسنیک با روش شست‌وشوی خاک

صفحه 77-85

سعید گیتی‌پور؛ ادریس مددیان؛ سیاوش صدیقیان؛ امیراسد کوشکی


8. ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ لیقوان‌چای براساس شاخص‌های زیستی

صفحه 87-100

نادر حبیب زاده؛ محمد باباپور؛ امیرحسین حمیدیان


9. بررسی تغییرات زمانی غلظت PM10 و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن طی سال های 1389-1384

صفحه 101-111

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی خراسانی؛ سادات فیض¬نیا؛ محمود کرمی