دوره و شماره: دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 127-232 
پهنه‌بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین‌المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI

صفحه 127-136

10.22059/jne.2013.35845

سجاد آستانی؛ سهیل سبحان اردکانی


بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین کروم در خاک اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

صفحه 137-146

10.22059/jne.2013.35846

عاطفه اکبری؛ حمیدرضا عظیم زاده


بررسی استرس شغلی ناشی از آلاینده‌های محیطی در کارکنان دبیرستان‌های تهران

صفحه 147-155

10.22059/jne.2013.35847

امین امامی؛ امیر حسین حمیدیان


بررسی تغییرات و غلظت فلز مس بر پوشش گیاهی حاشیۀ ارس با توجه به فعالیت معدن مس

صفحه 157-167

10.22059/jne.2013.35848

پریسا تابان؛ کوروش کاوسی؛ اسماعیل کهرم؛ حمید گشتاسب


مدل‌سازی زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) در ایران با تکیه بر پارامترهای اقلیمی

صفحه 169-180

10.22059/jne.2013.35849

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ طاهر قدیریان


اندازه‌گیری برخی از فلزات سنگین در ماهی شوریده ruber Otolithes: مطالعۀ موردی بندر ماهشهر

صفحه 181-190

10.22059/jne.2013.35850

نعمت الله خراسانی؛ سید مهدی حسینی؛ هادی پورباقر؛ سید ولی حسینی؛ فریدون افلاکی


سنجش عناصر اقلیمی مؤثر در توسعۀ آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس با به‌کارگیری مدل‌های رگرسیون در جنگل‌های زاگرس شهرستان ایذه

صفحه 191-201

10.22059/jne.2013.35851

سجاد عالی محمودی؛ جهانگیر فقهی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین دانه کار؛ پدرام عطارد


بررسی شرایط مناسب برای نگه داری نمونه خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با هدف پایش زیستی توسط سنجش کامت

صفحه 203-212

10.22059/jne.2013.35852

سعید مودی؛ حمید فرحمند؛ علیرضا میرواقفی؛ علی اصغر کوثری؛ بیتا خلیلی


تأثیر عوامل توپوگرافی در پتانسیل ذخیرۀ کربن دو گونۀ Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعۀ موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)

صفحه 213-221

10.22059/jne.2013.35853

سیده خدیجه مهدوی؛ احمد چوپانیان؛ مهشید سوری


بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقۀ مرودشت در ایران

صفحه 223-232

10.22059/jne.2013.35859

حمزه میرحاجی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین عباسپورفرد