دوره و شماره: دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 127-232 
5. مدل‌سازی زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) در ایران با تکیه بر پارامترهای اقلیمی

صفحه 169-180

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ طاهر قدیریان


6. اندازه‌گیری برخی از فلزات سنگین در ماهی شوریده ruber Otolithes: مطالعۀ موردی بندر ماهشهر

صفحه 181-190

نعمت الله خراسانی؛ سید مهدی حسینی؛ هادی پورباقر؛ سید ولی حسینی؛ فریدون افلاکی


10. بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقۀ مرودشت در ایران

صفحه 223-232

حمزه میرحاجی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین عباسپورفرد