دوره و شماره: دوره 66، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 341-453 
مقایسۀ دو پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار از لحاظ روند تغییرات پوشش/کاربری

صفحه 341-350

10.22059/jne.2014.36607

شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ افشین دانه کار؛ علی‌اکبر نظری سامانی


کاربرد رگرسیون لجستیک و زنجیرۀ مارکف در پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین شرق استان مازندران

صفحه 351-363

10.22059/jne.2014.36608

شریف جورابیان شوشتری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد


غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان در امتداد نیمرخ ارتفاعی دامنه‌های شمالی رشته‌کوه البرز (مطالعۀ موردی جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

صفحه 365-376

10.22059/jne.2014.36609

میترا شریعتی؛ محمد کابلی


بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت دیازینون بر فعالیت کولین استرازی در بافت‌های صدف بزرگ آب شیرین (Anodonta cygnea, Linnaeus, 1758)

صفحه 377-387

10.22059/jne.2014.36610

نیما شیری؛ سید جلیل غلامی؛ هادی پورباقر


مطالعۀ واکنش بذر گونۀ مرتعی چاودار کوهی به تنش ناشی از عناصر آلایندۀ سرب و مس

صفحه 389-397

10.22059/jne.2014.36611

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ سارا حشمتی؛ حمیدرضا سعیدی گراغانی


بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران

صفحه 399-410

10.22059/jne.2014.36612

عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ نرجس کابلی


تحلیل و سنجش بوم‌شناختی وضعیت مکانی روشنه‌های تجدید حیات در تیپ‌های گوناگون جنگل‌های طبیعی راش شمال ایران (مطالعۀ موردی: بخش‌ گرازبن، جنگل خیرود)

صفحه 411-422

10.22059/jne.2014.36731

آرش کرمی؛ جهانگیر فقهی؛ محمدرضا مروی مهاجر


برنامه‌ریزی کلان مناطق نمونۀ گردشگری از طریق گزینش معیارهای مؤثر بر فرایند توسعۀ گردشگری در استان خراسان رضوی

صفحه 423-434

10.22059/jne.2014.36626

بیت الله محمودی؛ رضا احمدیان؛ امین حق ستان


ارزیابی ریسک ورود فلزات سنگین موجود در لجن‌های اسیدی کارخانجات بازیافت روغن موتور به آب زیرزمینی و ارائۀ پوشش مناسب (مطالعۀ موردی: محل دفن شهرک صنعتی فجر گرمسار)

صفحه 435-443

10.22059/jne.2014.36629

فرزانه محمودیان؛ امیرحسین حمیدیان؛ نعمت ا... خراسانی؛ پوریا حق پناه


شیرین‌سازی آب دریای خزر با نانوذرات سیلیس برای مصارف کشاورزی

صفحه 445-453

10.22059/jne.2014.36631

فرامرز معطر؛ فریده عتابی؛ ندا درویش