دوره و شماره: دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 420-646 
ارزیابی مقدماتی زیستگاه جویبارماهی کیابی (Oxynemachilus kiabii Golzarianpour, Abdoli & Freyhof, 2011) در رودخانه دینورآب، استان کرمانشاه

صفحه 420-434

10.22059/jne.2022.327106.2251

علیرضا رادخواه؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


ارزیابی پایداری توسعه شهری و محاسبه ظرفیت زیستی شهر بیرجند با روش ردپای اکولوژیک

صفحه 435-450

10.22059/jne.2021.326289.2242

سمیه مودی؛ سیدسعیدرضا احمدی زاده؛ الهام یوسفی


بررسی بهسازی زیستی باکتری‌های تجزیه ‌کننده ترکیبات نفتی جداشده از خاک‌های آلوده به مواد نفتی در حضور فنانترن

صفحه 451-461

10.22059/jne.2022.322791.2220

میثم پاشایی؛ شهاب اوجانی


تأثیر منابع طبیعی، سرمایۀ انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر ردپای اکولوژیکی در ایران

صفحه 462-474

10.22059/jne.2021.331201.2300

حدیث حاتمی؛ علی سایه میری؛ صلاح ابراهیمی


مدل‌سازی مکانی عرضه و تقاضای خدمت تولید آب‌ سطحی در حوضۀ آبریز هراز

صفحه 475-489

10.22059/jne.2022.327719.2253

زهرا املائی؛ شراره پورابراهیم؛ مجید مخدوم


شناسایی مولکولی قارچ های راستۀ موکورال در مناطق آلوده به موادنفتی

صفحه 490-504

10.22059/jne.2021.318171.2161

سمیه دولت آبادی؛ محمد جواد نجف زاده؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد


تأثیرآموزش مجازی حفاظت از محیط‌زیست بر نگرش و عملکرد زیست‌محیطی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی

صفحه 505-516

10.22059/jne.2021.325389.2232

سعیده خانزاده؛ مهتاب سلیمی؛ ویلما بایرام زاده


تعیین تعداد ایستگاه‌های لازم در پایش کیفی آب رودخانه‌ها براساس ملاحظات زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی (رودخانۀ گدارچای)

صفحه 517-536

10.22059/jne.2022.324038.2224

اسفندیار عباس نوین پور؛ همایون مقیمی؛ میرخالق فلاح


ارزیابی تأثیر سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع و مصارف حوضۀ آبریز قره‌چای با استفاده از مدل WEAP

صفحه 537-553

10.22059/jne.2022.328485.2270

فاطمه فتحی آشتیانی؛ جمال احمدآلی؛ خالد احمدالی؛ شهرام خلیقی


تحلیل راهبردی برنامۀ CEPA تالاب امیرکلایه با ترکیب تکنیک‌های SWOT-QSPM با هدف حفاظت و بهره‌برداری پایدار

صفحه 554-571

10.22059/jne.2021.326630.2244

طوبی عابدی؛ نیلوفر عابدین زاده


بررسی حذف نیترات از محلول‌های آبی توسط نانوجاذب کاه و کلش گندم

صفحه 572-587

10.22059/jne.2021.325138.2229

ندا بابلی؛ علی بافکار


تحلیل مسائل و مشکلات زیست‌محیطی برای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ ساحلی شهرستان عسلویه)

صفحه 588-603

10.22059/jne.2022.329123.2278

محمدرضا غریب رضا؛ فریدون وفایی؛ محمدرضا اله یار؛ حمید خلیلی؛ رسول قنبری ممان


بررسی تأثیر مدیریت عشایری بر تغییرات پوشش گیاهی مراتع قشلاقی سرگچ بیسیم مسجدسلیمان

صفحه 604-613

10.22059/jne.2021.328572.2272

علی محبی؛ محمد حسن زاده؛ مهدی رمضانی


تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر تشکیل جزایر گرمایی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

صفحه 614-628

10.22059/jne.2022.327993.2258

هادی اسکندری دامنه؛ حامد اسکندری دامنه؛ میثم چراغی؛ حسن خسروی؛ محسن عادلی ساردوئی


توزیع زمانی- فضایی تراکم ستون NO2 تروپوسفری در ایران با استفاده از داده‌‌های سنجندۀ OMI

صفحه 629-646

10.22059/jne.2022.327266.2249

کوهزاد رئیس پور