دوره و شماره: دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 208-419 
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر کارامدی شبکۀ حفاظت ایران با تأکید بر خانواده گاوسان و گوزن‌ها

صفحه 208-223

10.22059/jne.2021.318731.2166

محیا خسروی؛ عاطفه چمنی؛ روح اله میرزایی


ارزیابی روند تغییرات مقدار آب و نمک دریاچۀ ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارۀ لندست

صفحه 224-236

10.22059/jne.2021.321811.2206

لیلا ملکانی؛ کیوان محمدزاده؛ مریم ملکی


مدل‌سازی بوم‌شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ‌جثۀ در معرض تهدید (مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی)

صفحه 237-249

10.22059/jne.2021.322522.2218

مجید ابراهیم زاده؛ آزاده کریمی؛ مرتضی اکبری؛ حسین یزدان داد


حذف رنگ از پساب نساجی به‌وسیلۀ نانوالیاف دی‌اکسید تیتانیوم، فریت کبالت و دی‌اکسید تیتانیوم/ فریت کبالت

صفحه 250-263

10.22059/jne.2021.320048.2179

سید سهیل یاسینی اردکانی؛ رامین عبقری؛ محمد میرجلیلی


ارزیابی و مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقۀ گیسکان استان بوشهر

صفحه 264-277

10.22059/jne.2021.315007.2130

صادق پورسالم؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ حسین دلشب


بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ سبز چای و خاک‌های سطحی مزارع چای (منطقۀ تحقیق: شهرستان فومن)

صفحه 278-290

10.22059/jne.2021.319276.2180

محسن محمدی گلنگش؛ شقایق عظیمی رودکناری؛ محمد نعیمی جوبنی


شبیه‌سازی پویای منابع آب در حوزۀ آبریز هیرمند به‌منظور تأمین آب بخش کشاورزی و محیط زیست

صفحه 291-303

10.22059/jne.2021.321352.2198

مهران حکمت نیا؛ مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردار شهرکی


تأثیر شاخص‌های زیست‌محیطی بر پایداری کشاورزی استان گلستان

صفحه 304-316

10.22059/jne.2021.317677.2158

سیده محدثه ضیایی؛ احمدعلی کیخا؛ فرشید اشراقی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی


بررسی اثر پارامترهای فیزیکی آب دریا بر سلامت مرجان‌های توده‌ای خلیج چابهار مبتنی بر پارامترهای اقلیمی

صفحه 317-330

10.22059/jne.2021.319295.2169

محمدرضا علیمرادی؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری؛ محسن حمیدیان پور


تخریب فتوکاتالیستی آموکسی‌سیلین و لووفلوکساسین از محلول‌های آبی با استفاده از Ag/ZnO

صفحه 331-344

10.22059/jne.2021.318062.2160

محمد رضا رضایی؛ محمد حسین صیادی؛ ندا روانخواه


ارزیابی وضعیت آلودگی فلزات با استفاده از شاخص آلودگی نمرو

صفحه 345-357

10.22059/jne.2021.326858.2246

علی علی یاری؛ جواد وروانی؛ حمید ترنج زر؛ رامین زارع؛ امیر حسین بقایی


تأثیر گروه سنی، جنسیت و شاخص‌های وضعیت بدن در غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت پر اردک سرسبز

صفحه 358-371

10.22059/jne.2021.320437.2187

مریم قهرمان پوری؛ آزیتا کوشافر


ارزیابی توان اکولوژیک، بهینه‌سازی رشد شهری و توسعۀ صنعتی با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری چندمعیاری ? What if (مطالعۀ موردی: شهرستان گنبدکاووس، استان گلستان)

صفحه 372-385

10.22059/jne.2021.320570.2189

محمد حسنی؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسن دلیری


حذف سیانید از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکای اصلاح‌شده با برگ درخت زیتون

صفحه 386-401

10.22059/jne.2021.327248.2248

معصومه فریبی؛ محمد رضا رضایی؛ محمد حسین صیادی


رابطۀ تغییرات پوشش/ کاربری شهرستان شوشتر با دمای سطح زمین با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا و الگوریتم پنجرۀ مجزا

صفحه 402-419

10.22059/jne.2021.325728.2238

محمد عبیات؛ مرتضی عبیات؛ مصطفی عبیات