دوره و شماره: دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 647-868 
مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها

صفحه 647-662

10.22059/jne.2022.331604.2304

بهمن شمس اسفندآباد؛ سمیه حیدری؛ زینب اسدی؛ منوچهر فلاحی؛ محمد کابلی


پایش غلظت سرب، نیترات و نیتریت در شیر خام، مطالعه موردی: دامداری‌های منطقة لنجان (استان اصفهان)

صفحه 663-676

10.22059/jne.2022.327855.2254

بهاره علی عسکری؛ نوراله میرغفاری؛ محمد نعمتی ورنوسفادرانی؛ مهدی کدیور


بررسی میزان تخریب سیمای سرزمین در منطقة حفاظت‌شدة دنا بین سال‌های 1388 تا 1398

صفحه 677-693

10.22059/jne.2022.334862.2342

علی رستم وندی زبرلو؛ علیرضا صالحی؛ محسن فرزین


بررسی تجمع‌زیستی فلزات سنگین در رسوبات و بافت ماهیچه‌ای گل‌خورک یال‌دار (Boleophthalmus dussumieri) در سواحل خوزستان، خلیج فارس

صفحه 694-707

10.22059/jne.2022.331553.2311

کبری حیدری؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ حمیرا آگاه؛ حسین ذوالقرنین؛ سید مهدی حسینی


بررسی کمی و کیفی میکرو و نانوپلاستیک‌های پساب خروجی تصفیه‌خانة فاضلاب شهری جنوب تهران

صفحه 708-715

10.22059/jne.2022.327610.2252

سمیه شیرازی؛ رویا مافی غلامی؛ حمید مقیمی؛ سید مهدی برقعی


بررسی وضعیت مؤلفه‌های فرهنگ کار مبتنی بر دیدگاه اسلامی در سازمان محیط‌زیست کشور

صفحه 716-726

10.22059/jne.2022.332829.2317

الهام سلطانی نژاد؛ حمدالله منظری توکلی؛ زهرا شکوه؛ سمانه مهدی‌زاده


ارزیابی تاب‌آوری محیط‌زیست دریایی شمال جزیرة قشم– تنگة هرمز براساس مدل DPSIR

صفحه 727-746

10.22059/jne.2022.326125.2240

سروین قاسمی؛ امیرحسین جاوید؛ فروغ فرساد؛ مریم رباطی؛ پروین فرشچی


اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر توزیع جغرافیایی گونة جو پیازدار (Hordeum bulbosum L.) در زاگرس مرکزی

صفحه 747-758

10.22059/jne.2022.330501.2294

صدیقه السادات حسینی؛ علی طویلی؛ علی اصغر نقی پور برج؛ شهرام خلیقی سیگارودی


بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای

صفحه 759-775

10.22059/jne.2022.326842.2247

سحر قاسمی؛ احمد سلطانی ذوقی


شناسایی مناطق آب و هوایی مناسب پرورش زنبور‌عسل استان اصفهان، با رویکرد ترکیبی منطق‌فازی و گرده‌شناسی

صفحه 776-796

10.22059/jne.2022.328172.2265

طیبه اکبری ازیرانی؛ احمدرضا محرابیان؛ پریسا اسدی


مطالعه کیفیت آب رودخانه‌های بالیقلی‌چای و قره‌سو دره‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی بی‌مهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب ایران (IRWQISC)

صفحه 797-808

10.22059/jne.2022.335570.2349

غلامرضا رفیعی؛ فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ کامران رضایی توابع؛ محمدعلی نعمت اللهی


بررسی روند تغییرات جمعیت و تنوع پرندگان آبزی زمستان‌گذران تالاب‌ها و نوار ساحلی جنوب دریای‌خزر

صفحه 809-824

10.22059/jne.2022.328521.2271

فرهاد حسینی طایفه؛ عباس عاشوری


بررسی آلودگی شوینده در رودخانة خاکو و دره مرادبیگ همدان با استفاده از اندازه‌گیری آلکیل بنزن سولفانات خطی (LAS) به‌عنوان نشانگر تخلیة فاضلاب

صفحه 825-840

10.22059/jne.2022.333884.2331

فائزه جعفری؛ نسرین حسن زاده


تأثیر متغیر‌های اقلیمی بر شدت ریسک سیستماتیک عملکرد خرمای ایران ( با رهیافت پانل پویای مکانی)

صفحه 841-854

10.22059/jne.2022.331296.2301

رضا دهواری؛ محمود هاشمی تبار؛ امیر دادرس مقدم


ارزیابی چرخة حیات سنتز کربن نیترید گرافیتی با رویکرد استفاده در صنایع مستقر در حوضۀ خلیج فارس

صفحه 855-868

10.22059/jne.2022.326730.2245

نرگس مهبودی؛ محسن نوروزی؛ هاجر آبیار