دوره و شماره: دوره 74، شماره 1، خرداد 1400 
مطالعه و مقایسه ترجیح زیستگاه جویبارماهی سفیدرود Oxynoemacheilus bergianus (Steindachner, 1897) رودخانه جاجرود در دو فصل پاییز و زمستان

صفحه 1-11

10.22059/jne.2021.311177.2087

سهیل ایگدری؛ مظاهر زمانی؛ هادی پورباقر؛ عطا مولودی صالح


بهینه سازی عملکرد فوتوکاتالیستی زئولیت اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی برای حذف استامینوفن‌کدئین از محلول آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 13-26

10.22059/jne.2021.310150.2073

سمیرا بهروش؛ نوراله میرغفاری؛ محسن سلیمانی؛ علی اکبر عالم رجبی؛ فاطمه داور


مدل‌سازی و پیش‌بینی زیباشناختی پارک‌های شهری بر اساس معیار پیچیدگی منظر

صفحه 27-40

10.22059/jne.2021.305142.2020

علی جهانی؛ زهرا هاتف ربیعی؛ مریم صفاریها


تاثیر عوامل اقلیمی و اقتصادی بر صنعت گردشگری در مناطق مختلف ایران (با روش حداقل مربعات معمولی پویا و گشتاور تعمیم یافته در دوره زمانی 1385-1397)

صفحه 41-54

10.22059/jne.2021.313379.2114

امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ محسن حمیدیان پور؛ مهسا سیاحی


شناسایی سواحل در معرض بالا آمدن آب دریا تحت سناریوهای تغییر اقلیم - مطالعه نمونه: سواحل جنوب ایران در کرانه دریای عمان

صفحه 55-68

10.22059/jne.2021.295179.1883

لیدا داور؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین آذرنیوند؛ بابک نعیمی؛ گری گریگز


بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دمای سطح زمین در مناطق سرد و نیمه خشک (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج)

صفحه 69-82

10.22059/jne.2021.314241.2121

مهین ساعدپناه؛ جمیل امان اللهی؛ فرشید قربانی


پایش تغییرات و رتبه‌بندی عوامل تهدید کننده تالاب میانگران، استان خوزستان

صفحه 83-95

10.22059/jne.2021.309286.2063

رقیه سالارپور؛ منصوره ملکیان؛ امید قدیریان


ارزیابی آلودگی و منشاء یابی فلزات سنگین در رسوبات، آب و ساقه گیاه نی تالاب کیاکلایه با استفاده از شاخص های کیفی و کمی

صفحه 97-110

10.22059/jne.2021.316191.2143

فرشته طالشی؛ کیوان صائب


مدل‌سازی و آنالیز حساسیت پروژه REDD در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن (مطالعه موردی: جنگل‌های هیرکانی استان گلستان)

صفحه 111-124

10.22059/jne.2021.310244.2075

حمیدرضا کامیاب؛ زهرا اسدالهی


مدل سازی انتشار و شدت آلودگی صوتی منابع شهری و صنعتی خارک و تاثیر آن بر حضور و پراکنش فون شاخص پناهگاه حیات وحش خارک

صفحه 125-137

10.22059/jne.2021.303441.1996

حمیده کشتکار؛ سید مهدی امینی نسب؛ حسین مددی؛ رسول زمانی احمد محمودی


مدلسازی عددی اثرات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر اردکان

صفحه 139-152

10.22059/jne.2021.314767.2128

الهام کمالی؛ اکرم بمانی خرانق؛ مهدی حیات زاده؛ غلامرضا سیاحتی اردکانی؛ حسن خلیلی


برآورد شیرابه تولید شده لندفیل حلقه‌دره کرج به روش موازنه آب

صفحه 153-165

10.22059/jne.2021.309288.2062

آزاد ملایی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


مقایسه دقت مدل رگرسیون بردار پشتیبان با دو روش رایج شبکه‌ عصبی مصنوعی و شبکه عصبی فازی- تطبیقی در پیش بینی غلظت آلاینده PM10

صفحه 167-179

10.22059/jne.2021.307289.2041

سید مصطفی میرزاده؛ فرهاد نژاد کورکی؛ وحید موسوی؛ سید ابوالقاسم میرحسینی ده آبادی


ترکیب و تنوع زیستی گیاهان زیرآشکوب در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت کلارآباد چالوس

صفحه 181-193

10.22059/jne.2021.306152.2031

لیدا نداف فرد؛ مهدی رمضانی؛ کتایون حق وردی؛ نعمت الله خراسانی؛ امیرهومن حمصی


کاربرد سنجه‏ های سیمای سرزمین در بازنگری مدل تخریب سرزمین برای ارزیابی اثرات محیط‏ زیستی

صفحه 195-207

10.22059/jne.2021.304417.2008

مصطفی نور استانبولی؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی