دوره و شماره: دوره 65، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 271-401 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. تدوین برنامه مدیریت استراتژیک جمعیت های گرگ (Canis lupus) در استان همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین انسان و گرگ

صفحه 271-281

محسن احمدی؛ محمد کابلی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ رسول خسروی شریف آبادی؛ مهدی الماسی


2. توزیع مکانی کروم، کبالت و نیکل در خاک‎های سطحی استان همدان

صفحه 283-295

سهیلا براتی؛ نوراله میرغفاری؛ علیرضا سفیانیان؛ لقمان خداکرمی


4. حذف فلزات سنگین Cr(VI و Zn(II از پساب توسط پوسته برنج

صفحه 315-327

حسن پرویزی مساعد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ امیرحسین حمیدیان


5. الگوی مکانی سه گونه بلوط در جنگل چناره مریوان، کردستان

صفحه 329-339

حسن پوربابایی؛ شیوا زندی ناوگران؛ محمد نقی عادل


6. بررسی اثر قرق بر میزان ترسیب کربن درمنه‎زارها در مناطق خشک استان سمنان

صفحه 341-352

رضا تمرتاش؛ مائده یوسفیان؛ سیده خدیجه مهدوی؛ محمد مهدوی


7. ارزیابی ریسک زیست‎محیطی خط انتقال سراسری گاز به روش مالبایر در استان لرستان

صفحه 353-365

مریم خالقیان؛ افشین دانه کار؛ نعمت الله خراسانی؛ سید علی جوزی؛ جهانگیر فقهی؛ سید رضا نوابی قمصری


9. ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران

صفحه 379-392

صبا رضا سلطانی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علی اصغر آل شیخ


10. گزارش وجود Artemia franciscana, Kellogg 1906 در دریاچه طشک، ایران

صفحه 393-401

سپیده شفائی؛ صمد زارع؛ رامین مناف فر؛ آفاق فلاحتی