گزارش وجود Artemia franciscana, Kellogg 1906 در دریاچه طشک، ایران

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه؛ پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

3 پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه

4 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

آرتمیا سخت پوست کوچکی با ارزش اقتصادی بالاست که مدل تحقیقاتی بسیار مناسبی برای محققان می‎باشد. این موجود با تحمل محدوده‎های بسیار متنوع از شرایط بسیار مختلف اکولوژیک در بیش از 600 نقطه زمین و نیز 18 زیستگاه در ایران توزیع شده است. دریاچه طشک در استان فارس یکی از زیستگاه های طبیعی آرتمیای پارتنوژنز در ایران می‎باشد. با توجه به وجود یک آرتمیای دو جنسی ناشناخته در این دریاچه، گونه این جمعیت غیر بومی مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور 4 مارکر مولکولی مختلف شامل دو ژن Na/K ATP-ase، 16S-12S با روش PCR-RFLP و دو ناحیه COI و HSP26به روش تعیین توالی مورد تحقیق قرار گرفت. آنالیزهای انجام شده ضمن تأکید بر توانایی روش‎های مولکولی جهت شناسایی یک گونه ناشناخته، این گونه را به عنوان A. franciscana شناسایی نمودند که از نظر توالی ژن‎های سکانس شده تنوع ژنتیکی زیادی با نمونه‎های ثبت شده در بانک ژنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Report for the Occurrence of Artemia franciscana Kellogg 1906 in Tashk Lake, Iran

نویسندگان [English]

  • sepideh shafaie 1
  • Samad Zare 2
  • Ramin Manaffar 3
  • Afagh Falahati 4

چکیده [English]

Artemia, a small crustacean, with high commercial value is a valuable model organism for researchers. This creature by tolerating extreme range of different environmental conditions is dispersed to more than 600 and 18 sites over the world and Iran, respectively. Tashk Lake is one the natural parthenogenetic Artemia habitat in Iran. Due to occurrence of an unknown bisexual Artemia in Tashk Lake, the species of this un-endemic Artemia was researched. In this regard, four different molecular markers as Na/K ATP-ase, 12S-16S by PCR-RFLP technique and COI and HSP26 by sequencing and subsequent Genbank data were studied. The conducted analyses as long as emphasizing to ability of molecular techniques for identifying unknown species characterized the new population as A. franciscana. These analyses also revealed a molecular diversity between the sequenced genes with the data found in the Genbank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • Bisexual
  • parthenogenetic
  • Tashk Lake
دوره 65، شماره 3 - شماره پیاپی 3
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1391
صفحه 393-401