دوره و شماره: دوره 64، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 337-467 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
1. بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثرتصفیه با گیاه نی

صفحه 337-346

مجید آتشگاهی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نعمت الله خراسانی؛ فریدون افلاکی پاشاکی؛ محمد محمدنژاد مطلق


4. بررسی کمی- کیفی زباله های بیمارستانی شهر دهگلان در سال 1388

صفحه 375-385

ستار سلطانیان؛ بابک توکلی؛ سحر صدیق راهنما


6. تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی درخت راش (Fagus orientalis) با استفاده از تابع گوسی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

صفحه 399-415

سیدجلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ بارت مویس؛ جعفر فتحی


8. بررسی روند تغییرات پوشش/کاربری سرزمین حوزه آبخیز کرگانرود، با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین

صفحه 431-441

مهدی شیخ گودرزی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جهانگیر فقهی


9. بررسی همبستگی آماری پراکنش آلاینده های CO و PM10 با تغییرات سرعت باد در یک دوره پنج ساله در تهران

صفحه 443-455

نبی اله منصوری؛ مهناز واعظی؛ ندا درویش؛ الهام قنادی؛ رائده طباطبایی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
زمستان 1390، صفحه 337-467
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
پاییز 1390، صفحه 209-336
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
تابستان 1390، صفحه 89-208
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
بهار 1390، صفحه 1-88