دوره و شماره: دوره 64، شماره 4، دی 1390، صفحه 337-467 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثرتصفیه با گیاه نی

صفحه 337-346

مجید آتشگاهی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نعمت الله خراسانی؛ فریدون افلاکی پاشاکی؛ محمد محمدنژاد مطلق


بررسی تغییرات درون گونه ای جربیل هندی (Tatera indica Hardwicke, 1807) در محدوده استان هرمزگان

صفحه 347-361

محمدرضا اشرف زاده؛ طیبه شاهی؛ محمود کرمی؛ جمشید درویش


اثرات زیست‌محیطی صدمه به خاک‌های جنگلی در اثر چوبکشی به روش گرده‌ بینه بلند در جنگل خیرود

صفحه 363-374

مقداد جورغلامی


بررسی کمی- کیفی زباله های بیمارستانی شهر دهگلان در سال 1388

صفحه 375-385

ستار سلطانیان؛ بابک توکلی؛ سحر صدیق راهنما


اطلاع رسانی کیفیت هوا با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی تحت شبکه به صورت برخط

صفحه 387-397

فریده عتابی؛ یوسف رشیدی؛ علیرضا قراگوزلو؛ آتنا عربی


تعیین مقدار بهینه و دامنه بوم شناختی درخت راش (Fagus orientalis) با استفاده از تابع گوسی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر

صفحه 399-415

سیدجلیل علوی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ بارت مویس؛ جعفر فتحی


مدل سازی مطلوبیت زیستگاه راکون (Procyon lotor ) با استفاده از روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی

صفحه 417-429

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی


بررسی روند تغییرات پوشش/کاربری سرزمین حوزه آبخیز کرگانرود، با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین

صفحه 431-441

مهدی شیخ گودرزی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ جهانگیر فقهی


بررسی همبستگی آماری پراکنش آلاینده های CO و PM10 با تغییرات سرعت باد در یک دوره پنج ساله در تهران

صفحه 443-455

نبی اله منصوری؛ مهناز واعظی؛ ندا درویش؛ الهام قنادی؛ رائده طباطبایی


بررسی نگرش سبزیکاران شهرستان ری نسبت به منابع آلاینده خاک

صفحه 457-467

فائزه هاشمی؛ احمد رضوانفر؛ فاطمه شفیعی


نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)