بررسی کمی- کیفی زباله های بیمارستانی شهر دهگلان در سال 1388

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

3 پژوهشگر شرکت تحقیقاتی بهسازان آب و خاک، ایران

چکیده

زباله بیمارستانی محصول جانبی حاصل از مراقبت های بهداشتی است. مدیریت نادرست این نوع زباله ها، جامعه را در معرض عوارض سمی و عفونی قرار می دهد، بنابراین آگاهی از کمیت و کیفیت این زباله ها امری ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی خصوصیات کمی و کیفی زباله های عفونی و غیر عفونی مراکز درمانی شهر دهگلان در استان کردستان است. برای انجام این پژوهش ابتدا مراکز درمانی در سطح شهر اعم از بیمارستان، درمانگاه، مطب، مرکز دامپزشکی و سایر مکان هایی که با بیمار در ارتباط می باشند، شناسایی شد. برای توزین زباله ها دو فصل زمستان و بهار به عنوان فصول سرد و گرم در نظر گرفته شد. در هر فصل به مدت 15 روز، زباله های عفونی و غیر عفونی به تفکیک با ترازویی به دقت 10 گرم وزن شد. همچنین با روش پرسش گری و مشاهدات، وضعیت زباله ها از نظر کیفیت مواد و نحوه جمع آوری، نگهداری و دفع در هر یک از این مراکز تعیین گردید. نتایج نشان داد که کل زباله های تولید شده به طور متوسط 61 کیلوگرم که به ترتیب شامل 8/37، 5/22 و 7/0 کیلوگرم زباله های غیر عفونی، عفونی و وسایل نوک تیز و برنده در شبانه روز است. سرانه تولید زباله در بیمارستان شهر به ازای هر تخت در روز 9/1 کیلوگرم برآورد گردید و دلایل تفاوت بین این شهر با شهرهای دیگر، مشخص شد. در ضمن در بیمارستان شهر برای انهدام مواد زائد عفونی و وسایل نوک تیز و برنده استفاده از زباله سوز در نظر گرفته شده است و 2/41% از مراکز درمانی مواد عفونی خود را به زباله سوز تحویل می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualities and quantities assessment of Hospital waste (a case study: Dehgolan City, 2009)

نویسندگان [English]

  • Sattar Soltanian 1
  • Babak Tavakoli 2
  • Sahar Sedigh Rahnama 3

چکیده [English]

Healthcare waste is a by-product of healthcare. Poor management of these wastes exposes the community to infections, toxic effects and injuries. The purpose of this study was to investigation the qualities and quantities characteristics of infectious and domestic wastes of Dehgolan clinics in Kurdistan province. For this purpose health care centers was identify including hospitals, clinics, infirmary clinic, veterinary centers and the other related medical centers. The medical wastes were measured during both cold and warm seasons. For each season in a period of 15 days infection and domestic solid wastes were weighted by a 10 gr laboratory scale separately. The current condition of qualities, gathering, keeping and final eliminating, was investigated by questionnaire and observation techniques for each health care centers. Our results indicated that total produced waste in any 24 hours duration equal to 61 kg, including 37.8, 22.5 and 0.7 kg of domestic wastes, infectious solid wastes and sharp objects respectively. The average per annual was 1.9 kg in 24 hours each hospital bed of the study area. Finally the indicator characteristics of hospital wastes in Dehgolan health care centers were investigated. City Hospital is equipped with an incinerator and 41.2% of health care centers used the incinerator for disposal of infectious solid waste and sharp objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehgolan
  • Hospital Waste
  • Incinerator
  • Quantity and quality of waste
  • Solid Waste
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 375-385