مدل سازی مطلوبیت زیستگاه راکون (Procyon lotor ) با استفاده از روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

راکون (Procyon lotor) گونه بومی شمال و مرکز آمریکا است که امروزه به عنوان یک گونه مهاجم در بسیاری از کشور ها از جمله ژاپن، آلمان و روسیه یافت می شود. راکون در ایران در سال 1370 برای اولین بار در شهرستان اسالم در استان گیلان مشاهده شد. در این پژوهش به منظور مدل سازی مطلوبیت زیستگاه این گونه از روش تحلیل فاکتوری آشیان بوم شناختی(ENFA) در پناهگاه حیات وحش لوندویل استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش عمده زیستگاه های مطلوب این گونه در جامعه گیاهی انار و تراکم های بیش از 40 درصد واقع شده است. در مورد زون بندی پارک نیز بخش عمده زیستگاه های مطلوب راکون در زون حفاظت شده قرار دارد که به نوبه خود می تواند تهدید مهمی برای تنوع زیستی این پناهگاه باشد. همچنین نتایج نشان داد از نظر حاشیه گرایی این گونه در پناهگاه حیات وحش لوندویل تمایل به زندگی در آستانه متغیرهای زیستگاهی داشته و دارای حد تحمل پذیری پایینی نسبت به متغیرهای محیطی است. با توجه به شرایط جغرافیایی و زیستی استان گیلان احتمال هجوم این گونه برای بسیاری از زیستگاه های استان گیلان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Raccoon (Procyon lotor) Non- native and invasive species habitat suitability modeling by Ecological Niche Factor Analysis method in Lavandevil wildlife refuge

نویسندگان [English]

  • Azita Farashi 1
  • Mohammad Kaboli 2
  • Mahmoud Karami 3

1

2

3

چکیده [English]

Raccoon is a native species to North and Central America. At present, it is an invasive species in many countries such as Japan, Germany, Russia and Iran. Raccoon was observed for the first time in Gilan province in Iran in 1991. This research was employed Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method to model habitat selection of Raccoon in Lavandevil wildlife refuge. The results showed that this species habitat is located mainly in Punica plant communities with densities more than 40%. They also placed in the protected zone, which can be a major threat to biodiversity in Lavandevil wildlife refuge. In addition, results showed that the species tend to be in marginal habitats and has low tolerance to environmental variations. Due to biological and geographical conditions, there is a possibility of invasion to many habitats of Gilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological niche factor analysis
  • ENFA
  • Habitat suitability modeling
  • Lavandevil
  • Non-native
  • Raccoon
دوره 64، شماره 4 - شماره پیاپی 4
نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)
دی 1390
صفحه 417-429