دوره و شماره: دوره 64، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 209-336 (نشریه محیط زیست طبیعی (مجله منابع طبیعی ایران)) 
3. مناسب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه‏های بالا دست حوضه سد لتیان و طالقان

صفحه 231-242

سادات فیض نیا؛ گلاله غفاری؛ کیوان کریمی زاده؛ منیرالسادات طباطبایی زاده


5. بررسی آرایه‌شناختی جمعیت‌های موش خاردار (Acomys dimidiatus Cretzschmar, 1826)

صفحه 255-266

طاهر قدیریان؛ سعید محمدی؛ محمدرضا اشرف زاده؛ میترا شریعتی نجف آبادی؛ طیبه شاهی


7. ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: (گیاهان و بندپایان)

صفحه 281-293

علیرضا خداشناس؛ مرضیه خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ حسین صادقی نامقی؛ مهدی نصیری محلاتی


9. بررسی تغییرات اندازه گروه گرگ خاکستری (Canis lupus) در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اصفهان

صفحه 313-323

فاطمه زوارئی؛ محمد صادق فرهادی نیا؛ اصغر عبدلی؛ محمد بهشتی زواره؛ آرش صادقی