کلیدواژه‌ها = تنوع زیستی
ارزیابی تنوع ژنتیکی کرم‌های خاکی در زمین‌های کشاورزی و مراتع زاگرس شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22059/jne.2023.356720.2537

شادی کریمی فرد؛ فراهم احمدزاده؛ فاطمه آقامیر


آنالیز گپ: ابزاری حفاظتی برای مدیریت سیستم پارک‌های ملی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.22059/jne.2023.364256.2591

منا عزیزی جلیلیان؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ کامران شایسته؛ علی بالی


ارزیابی تنوع گیاهان علفی تیپ‌های مختلف بلوط و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعة آرمرده بانه)

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 413-428

10.22059/jne.2023.356996.2540

سامان ملکی؛ بابک پیله ور؛ محمدعلی محمودی


مطالعة تطبیقی مناطق ویژة حفاظتی در قوانین جنگل‌ها و مراتع ایران، فرانسه و آفریقای ‌جنوبی

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 334-347

10.22059/jne.2022.337750.2380

حمیدرضا افرندسرخنی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ الهه محسنی


بررسی اثر آشفتگی‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از فعالیتهای انسانی بر عملکرد بوم شناختی سیمای سرزمین با استفاده از شاخص(HANNP) (منطقه مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 471-484

10.22059/jne.2020.302211.1982

آصف درویشی؛ مریم یوسفی؛ نغمه مبرقعی دینان


راهبردهای حفاظت از آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) در مناطق تحت حفاظت در استان خراسان رضوی

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 599-611

10.22059/jne.2020.300142.1950

منصوره ملکیان؛ فاطمه معصوم؛ محمود همامی


اثرات زیست محیطی خروج چوب از منظر ترکیب و تنوع زیستی زادآوری (مطالعه موردی: سری گردشی جنگل چوب و کاغذ مازندران)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 93-107

10.22059/jne.2018.201782.1119

مجید لطفعلیان؛ نسترن زارع؛ اصغر فلاح؛ سید محمد حجتی؛ پژمان ایمانی


بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در بیانیه‏ های ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ایران

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 573-582

10.22059/jne.2015.56930

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


بررسی غنا و تنوع گونه‌ای پرندگان مناطق حفاظت‌شدۀ استان کهگیلویه و بویراحمد و تأثیرپذیری آن از شکل و اندازۀ منطقه

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 343-354

10.22059/jne.2014.52733

منصوره ملکیان؛ راحله باقری


ضرورت‌ها و الزامات بازنگری راهبردهای حفاظت از تنوع زیستی ایران

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 195-206

10.22059/jne.2014.51301

اصغر محمدی فاضل؛ نعمت اله خراسانی؛ مجید عباسپور؛ سید محمد باقر حجتی


ساختار تنوع زیستی موجودات خاک‌زی در بوم‌سازگان‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 65، شماره 2، تیر 1391، صفحه 163-179

10.22059/jne.2012.29600

علیرضا خداشناس؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ امیر لکزیان


تاثیر مدیریت ذخیره گاهی بر تنوع گونه های گیاهی (مطالعه موردی: ذخیره گاه گلابی وحشی چم حصار دلفان)

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 31-43

10.22059/jne.2012.29461

حمزه جعفری سرابی؛ بابک پیله ور؛ غلامحسین ویس کرمی؛ جواد سوسنی


برآورد تنوع گونه‌ای درختان در اشکوب‌های مختلف جنگلی (مطالعه بخش پاتم، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود)

دوره 63، شماره 4، دی 1389، صفحه 399-407

زهرا نوری؛ جهانگیر فقهی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ رامین رحمانی


مقایسه تلفیق تنوع زیستی در فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی ایران و کشورهای جنوب آسیا

دوره 63، شماره 2، تیر 1389، صفحه 187-196

سید مسعود منوری؛ راضیه رحیمی