مقایسه تلفیق تنوع زیستی در فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی ایران و کشورهای جنوب آسیا

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ایران

2 مربی گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

این نوشتار در رابطه با بررسی تلفیق تنوع زیستی در فرآیند ارزیابی اثراگذاری‌های زیست‌محیطی در ایران است وضعیت موجود را در مقایسه با شش کشور آسیایی دیگر نشان می‌دهد. تحلیل وضعیت برمبنای تعدادی از گزارش‌های ارزیابی اثرگذاری‌های زیست‌محیطی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته ، می‌باشد. در این تحلیل نحوه توجهات به تنوع زیستی و مسائل مرتبط با آن، سطوح، اجزا، ساختار و عملکرد تنوع زیستی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می‌دهد که در ایران و برخی از کشورهای مورد بررسی اثرگذاری‌های بر تنوع زیستی در فرآیند و گزارش‌های ارزیابی اثرگذاری‌های زیست محیطی از نقاط ضعف پرشماری برخوردار می‌باشند و ارزیابی آنها کامل نبوده است. نتایج تحلیل و مقایسه نشان می‌دهد که در شیوه نامه ارزیابی زیست محیطی ایران تنها 32 درصد شاخص‌های تنوع زیستی مورد توجه قرار گرفته است که نسبت به کشورهای هندوستان و سریلانکا بیشتر و از کشورهای بنگلادش، بوتان، پاکستان و نپال کمتر می‌باشد. برای بهینه‌تر نمودن نقش و جایگاه تنوع زیستی در فرآیند ارزیابی اثرگذاری‌های زیست محیطی پیشنهادهای ساختاری و نهادی بویژه در زمینه بازنگری شیوه نامه موجود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Biodiversity Integration into Environmental Impact Assessment Procedures in I.R. Iran and South Asian Countries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Masoud Monavvari 1
  • Razieh Rahimi 2
چکیده [English]

This paper discusses the integration of biodiversity concerns with Environmental Impact Assessment (EIA) procedures of Iran. Indeed, it compares and analyses this status in six south Asian countries. The analysis was based on the reports available from a number of EIA report references to biodiversity, and biodiversity related issues, level and compositional, structure or functional component of biodiversity. The analysis provides clear evidence that biodiversity is not being adequately addressed in EIA studies undertaken in Iran, and some of the studied countries. So, the impacts on biodiversity were not being adequately addressed and that functional biodiversity, in particular, was inadequately assessed. The results show that there are less consideration about biodiversity in Iranian EIA Guidelines (32%) comparing to Bangladesh and Bhutan (50%), Pakistan and Nepal (41%) , but more than India (14%) and Seri Lanka (9%). For optimizing the role and importance of biodiversity concerns in EIA procedures of Iran, structural and institutional recommendations provided on those aspects of biodiversity that should be addressed in EIA. The recommendations should be used for the preparation of guidelines for integration of biodiversity in Iranian EIA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Convention of Biodiversity
  • Environmental Impact Assessment
  • Guidelines