دوره و شماره: دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 143-277 
پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان

صفحه 143-157

10.22059/jne.2019.269389.1584

لیلا امیری؛ رویا آزادی؛ سعادت رستگارزاده؛ پرژک ذوفن


تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در لارو حشرات(مطالعه موردی: رودخانه زاینده رود)

صفحه 159-172

10.22059/jne.2019.265871.1559

بهناز انصاری؛ امیدوار فرهادیان؛ جواد کرامت


مطالعه امکان سنجی مدل ارزش‌گذاری سرمایه محیط‌زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 173-186

10.22059/jne.2019.268250.1576

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


بررسی تفاوتهای ریخت‌شناختی جمجمه پلنگ ایرانی(Panthera pardus saxicolor) در زاگرس و نواحی کوهستانی شمال و شمال شرقی کشور به روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 187-198

10.22059/jne.2018.226005.1329

سجاد توکلی؛ محمد کابلی؛ سهیل ایگدری؛ محمود کرمی؛ محسن احمدی؛ علیرضا محمدی


مطالعه کروموزومی گیاه یونجه زرد (Melilotus officinalis (L.) Lam.) تحت آلودگی معدن سرب و روی زه آباد قزوین

صفحه 199-212

10.22059/jne.2019.267858.1570

فاطمه حاج مرادی؛ علیرضا طالب بیدختی


ارزیابی آلودگی و پتانسیل تحرک عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود، کلانشهر اصفهان

صفحه 213-226

10.22059/jne.2018.211507.1210

رسول حمصیان اتفاق؛ مهدی خراسانی پور؛ شهباز رادفر


بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر تغییرات جمعیتی گونه های کرم‌های خاکی

صفحه 227-238

10.22059/jne.2019.263915.1554

مجتبی یحیی آبادی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سهراب اشرفی


مدل پیش‌بینی رضایتمندی شهروندان از بوستان‌های شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 239-250

10.22059/jne.2019.267929.1572

ریحانه خالق پناه؛ علی جهانی؛ نعمت الله خراسانی؛ حمید گشتاسب


گونه‌های مقاوم به آلودگی هوا در فضای سبز شهری

صفحه 251-261

10.22059/jne.2018.257832.1521

فرحناز رشیدی


بهبود روش شبیه‌سازی زیستگاه با کاربرد مدل هیدرودینامیکی River2D به منظور تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه

صفحه 263-277

10.22059/jne.2019.264185.1555

محمدحسن نادری؛ مهدی ذاکری نیا؛ میثم سالاری جزی


چکیده های انگلیسی

صفحه 279-281

10.22059/jne.2019.71583