دوره و شماره: دوره 72، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-141 
ادغام رگرسیون لجستیک و شبکه خودکار مارکوف به منظور پیش‌بینی تغییرات کاربری سرزمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاماسیاب)

صفحه 1-14

10.22059/jne.2018.250805.1471

زهرا پرور؛ کامران شایسته


ارزیابی دوره‏ها و ابزارهای آموزشی مختلف‏ بر نگرش محیط‏زیستی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دوره چگنی)

صفحه 15-28

10.22059/jne.2018.250643.1470

سمیه تاتاری؛ رحیم ملک نیا؛ مهدی رحیمیان


بررسی و ارزیابی وضعیت جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

صفحه 29-43

10.22059/jne.2018.253756.1491

علی مجنونی توتاخانه؛ محمد ابراهیم رمضانی


حذف تولوئن از هوای اتمسفری با استفاده از جاذب نانو کربن فعال

صفحه 45-58

10.22059/jne.2019.257086.1515

شهناز تیموری؛ سید علیرضا میرحسینی؛ حمید شیرخانلو


استفاده از روش هیدرولیکی در براورد حداقل جریان زیست‌محیطی بخشی از رودخانه دو آب صمصمامی

صفحه 59-72

10.22059/jne.2018.252499.1481

داود حسین پور؛ رفعت زارع بیدکی؛ روح اله کریمیان کاکلکی


ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی‌صوتی بزرگراه وکیل‌آباد مشهد

صفحه 73-83

10.22059/jne.2018.250565.1468

الهه خیامی؛ میترا محمدی؛ محمد صادق بهادری؛ فاطمه حسنی؛ اکرم قربانی


اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه ای در ایران: کاربرد رهیافت همجمعی نامتقارن غیرخطی

صفحه 85-96

10.22059/jne.2019.253552.1490

محمد حسن طرازکار؛ فاطمه فتحی


تعیین پیشرانهای توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی در سیستان با روش ‏تجزیه و تحلیل ساختاری ‏

صفحه 97-111

10.22059/jne.2018.255673.1505

ملیحه عرفانی؛ یاسر میرچراغخانی


ویژگی‏های بوم‌شناختی زیستگاه زادآوری سمندر لرستان در مقیاس محلی

صفحه 113-127

10.22059/jne.2018.250638.1469

فروغ گودرزی؛ محمودرضا همامی؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران


ارزیابی عملکرد گرانول‌های گوگرد-بنتونیت تیمار شده با آهن بعنوان جایگزین کودهای شیمیایی در خاک‌های آهکی

صفحه 129-141

10.22059/jne.2018.252331.1479

شیوا محبی؛ اسرین فیضی؛ بابک سوری


چکیده های انگلیسی

صفحه 143-145

10.22059/jne.2019.70993