دوره و شماره: دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 417-554 
1. تبارشناسی و تنوع ژنتیکی لاک‌پشت برکه‌ای خزری (Mauremys caspica Gmelin, 1774) در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 417-430

بهنام جزایری؛ محمدرضا اشرف زاده؛ روح اله رحیمی؛ ایرج هاشم زاده سقرلو


3. بررسی تغییرات پارامترهای کیفیت آب در حوضه آبخیز سد زاینده رود

صفحه 445-458

سعید سلطانی؛ فهیمه مختاری؛ رفعت زارع؛ سمیه رئیسی


4. تمایزات بهره برداران نظام کشاورزی متعارف و زیستی استان البرز

صفحه 459-472

فاطمه شفیعی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ احمد رضوانفر


6. مطالعه ارزیابی چرخه حیات در تولید ذرت دانه‌ای تحت دو نظام کشت بهاره و پاییزه (مطالعه موردی استان خوزستان)

صفحه 485-498

مریم کاظمی زاده؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ منا گلابی؛ موسی مسکرباشی


10. مدلسازی مطلوبیت زیستگاه حال و گذشته کمرکولی کوچک (Sitta neumayer) در ایران

صفحه 543-554

مسعود یوسفی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ حسین آذرنیوند