دوره و شماره: دوره 71، شماره 4، زمستان 1397 
7. مقایسه کارکرد مدل های مفهومی در شبیه سازی هیدرولوژیک رودخانه

صفحه 509-521

مهدی شیخ گودرزی؛ بهمن جباریان امیری؛ حسین آذرنیوند


9. بهینه سازی حذف سرب از محلول آبی با استفاده از یک نانوکامپوزیت کربنی به روش تاگوچی

صفحه 537-548

فاطمه موجودی؛ امیرحسین حمیدیان؛ نورالدین گودرزیان؛ سهیل ایگدری