دوره و شماره: دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-137 
بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در کارایی بیوراکتورهای حذف نیترات از زه آب زهکش‌های زیرزمینی

صفحه 1-10

10.22059/jne.2018.236800.1405

مریم احمدوند؛ جابر سلطانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره؛ مریم وراوی پور


بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

صفحه 11-24

10.22059/jne.2018.24181.

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


برآورد ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه های خشک ایران مرکزی برای جبیر (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دره انجیر)

صفحه 25-37

10.22059/jne.2018.128477.961

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ حسین عباسیان


مقایسه غلظت فلزات سنگین کروم، مس و نیکل در گیاه یونجه آبیاری شده با آب و پساب تصفیه شده (مطالعه موردی: بیرجند)

صفحه 39-51

10.22059/jne.2018.114385.824

امیرحسین حمیدیان؛ فرزانه احراری؛ محمدرضا دوستی


بررسی وبهینه سازی حذف آلاینده کشاورزی پارکوات(گراماکسون) با استفاده از نانوفتوکاتالیست بهبود یافتهTiO2/La,S

صفحه 53-64

10.22059/jne.2018.32517.471

سید محمد اسماعیل ذاکری؛ مرتضی اصغری؛ منوچهر وثوقی؛ قدرت اله صباحی


پیش‌بینی توزیع پاییزه و زمستانه بز وحشی در پارک ملی کلاه‌قاضی

صفحه 65-78

10.22059/jne.2018.124240.917

ندا رنجبر؛ محمود رضا همامی؛ مصطفی ترکش؛ جواد شاهقلیان


تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

صفحه 79-92

10.22059/jne.2018.223810.1302

محمدصادق فرهادی نیا؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی


اثرات زیست محیطی خروج چوب از منظر ترکیب و تنوع زیستی زادآوری (مطالعه موردی: سری گردشی جنگل چوب و کاغذ مازندران)

صفحه 93-107

10.22059/jne.2018.201782.1119

مجید لطفعلیان؛ نسترن زارع؛ اصغر فلاح؛ سید محمد حجتی؛ پژمان ایمانی


مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و زیتون (Olea europaea) به منظور کاربرد در فناوری گیاه‌پالایی

صفحه 109-123

10.22059/jne.2018.24180.

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند


بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت‌های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی

صفحه 125-137

10.22059/jne.2018.129486.972

مهرنوش نوروزی؛ مصطفی باقری توانی؛ شقایق قدرتی؛ آمنه امیرجنتی