دوره و شماره: دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-137 
1. بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در کارایی بیوراکتورهای حذف نیترات از زه آب زهکش‌های زیرزمینی

صفحه 1-10

مریم احمدوند؛ جابر سلطانی؛ سید ابراهیم هاشمی گرمدره؛ مریم وراوی پور


2. بررسی مقدار وتوزیع مکانی آلاینده استرانسیم در غبار ریزشی بر سطح شهر یزد

صفحه 11-24

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده


3. برآورد ظرفیت برد تغذیه ای زیستگاه های خشک ایران مرکزی برای جبیر (مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش دره انجیر)

صفحه 25-37

حسن اکبری؛ حسین وارسته مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ حسین عباسیان


6. پیش‌بینی توزیع پاییزه و زمستانه بز وحشی در پارک ملی کلاه‌قاضی

صفحه 65-78

ندا رنجبر؛ محمود رضا همامی؛ مصطفی ترکش؛ جواد شاهقلیان


7. تنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) براساس ژنوم NADH5 میتوکندری

صفحه 79-92

محمدصادق فرهادی نیا؛ سهراب اشرفی؛ حمید فرحمند؛ محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی


9. مقایسه غلظت سرب در دو گیاه سروخمره‌ای (Thuja orientalis) و زیتون (Olea europaea) به منظور کاربرد در فناوری گیاه‌پالایی

صفحه 109-123

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند