پهنه‌بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین‌المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلTCI

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

در سال‌های اخیر نقش‌های متعدد بوم‌سازگان‌های تالابی و ارزشمندی آنها برای انسان‌ها به‌طور فزاینده‌ای شناخته شده است، اما اهمیت آنها در محیط‌زیست و حیات بشر معمولاً کمتر از ارزش واقعی آنها درنظر گرفته می‌شود. تالاب‌ها از مهم‌ترین عرصه‌های حیاتی در جهان‌اند که به‌دلیل تنوع زیستی منحصر به فرد، حجم زیست‌تودۀ تولیدی بالا، نقش کنترلی در سیستم‌های هیدرولیک و اهمیت‌های چندجانبۀ جهانگردی، تفرجی، علمی، پژوهشی و اندوختگاه زیست‌سپهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. ازجمله می‌توان به تالاب بین‌المللی شادگان اشاره کرد که یکی از بوم‌سازگان‌های جالب توجه و ارزشمند طبیعت ایران و دارای ارزش محلی، ملی و جهانی است. در این پژوهش با استفاده از داده‌ها و اطلاعات کسب‌شده از ایستگاه‌های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان خوزستان و نزدیک‌ترین محدودۀ ممکن به تالاب طی بازۀ زمانی 55 ساله (1957-2011) با شاخص اقلیم آسایش گردشگری و ویرایش 3/9 نرم‎افزار GIS جهت میان‌یابی، تعمیم داده‌های نقطه‌ای به پهنه‌ای و ترکیب نقشه‌ها، ایام مناسب جهت حضور گردشگران در تالاب بین‌المللی شادگان مشخص شد. سپس اطلاعات با استفاده از ویرایش 2010 نرم‎افزار Excel طبقه‌بندی و پردازش شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص اقلیم آسایش گردشگری تالاب طی فروردین‌ماه در قسمت شمالی دارای شرایط بسیار خوب و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی دارای رتبۀ عالی است. همچنین کل محدودۀ تالاب در اسفندماه در مقایسه با سایر ماه‌های سال از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که شرایط برای ورود گردشگران به منطقه در طبقۀ عالی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning and Evaluation of Tourism Comfort Climate of Shadegan International Wetland Using GIS and TCI Model

نویسندگان [English]

  • Sajjad Astani 1
  • Soheil Sobhanardakani 2
1 Young Researchers & Elites Club, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of the Environment, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In recent years multiple roles of wetland ecosystem and their values for human have increasingly been known, but their environmental and human life importance are usually considered to be less than their actual value. Wetlands are one of the most important critical areas in the world. Due to unique biodiversity and having high volume production, wetlands have special place from controlling role of hydraulic systems and importance of multilateral tourism, recreation, scientific, point of views. Shadegan International Wetland as one of the interesting and valuable natural landscapes of Iran has local, national and international value. In this research by using data obtained from synoptic and climatology stations in Khuzestan province and the closest area to the wetland for a period of 55 years (1957-2011) in addition using climate comfort index for tourism and GIS software edit 3/9 for interpolation, generalizing data points to zone data and incorporating maps, the appropriate periods for presence of tourists in Shadegan International Wetland were determined. Subsequently a high volume of data using Excel software version 2010 were classified and processed. The results revealed thatin April, tourism climate comfort index in the northern part of the wetland is in a good condition, while in the central and southern parts it is excellent. In addition across the region has more favorable condition in March than other month of the year has the more favorable conditions, so that reception of tourists to the area is excellent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Shadegan International Wetland
  • TCI model
  • tourism comfort climate