مدیریت زیستگاه و پرندگان در فرودگاه پیام به‌منظور کاهش برخوردها با هواپیماها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ ‌اراک،‌ایران

2 شهرداری کرج، معاونت خدمات شهری و محیط زیست، اداره پایش و ارزیابی آلاینده‌های زیست محیطی، کرج، ایران

3 دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌تهران، ‌ایران

4 سازمان حفاظت محیط زیست ایران، تهران، ایران

5 استاد گروه محیط زیست،‌ دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

چکیده

بیش از 90 درصد از برخوردهای هواپیماها را می­توان به برخورد با پرندگان نسبت داد. فرودگاه پیام در جنوب‌غربی شهر کرج واقع شده است. نزدیکی این فرودگاه به مرکز دفن زباله حلقه دره منجر به جذب پرندگان به سمت این فرودگاه شده است. در این مطالعه ریسک برخورد پرندگان با هواپیما در این فرودگاه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور جهت شناسایی پرندگان از روش پیمایش زمینی استفاده شد. نمونه­برداری به صورت ماهانه و در طی چهار فصل سال از بهار تا زمستان ۱۳۹۹ صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده حضور 9 گونه پرندگان در منطقه فرودگاه را تایید کرد. با جمع­بندی متغیر احتمال برخورد که در رتبه "متوسط" و نیز شدت برخورد محاسباتی در این فرودگاه که در رتبه "کم" قرار می­گیرد، ماتریس ارزیابی ریسک برخورد پرندگان نشان‌دهندۀ قرارگیری فرودگاه پیام در طبقه سبزرنگ و عدم وجود ریسک بالا است. راهکار بلند مدت برای به­حداقل رساندن برخورد پرنده با هواپیما آن است که نباید فرودگاه نزدیک مناطق مهم برای پرندگان و یا در مسیر پرواز آن‌ها باشد. موثرترین روش­ها برای کنترل پرندگان آن‌هایی هستند که ظرفیت برد محیط‌زیست در فرودگاه را کاهش می­دهند. همچنین، روش­های ترساننده باید به­طور انتخابی و تناوبی استفاده شوند تا از عادت‌پذیری پرندگان جلوگیری شود. پرسنل فرودگاه حضور و جابجایی پرندگان در فرودگاه و مجاورت آن را پایش کنند و تمامی برخوردها با هواپیما همراه با شدت برخورد گونه یا گونه­های مربوطه ثبت شود. همچنین دفن اصولی پسماند در مرکز دفن حلقه دره در نزدیکی فرودگاه می‌تواند در کاهش جمعیت پرندگان فرودگاه تاثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of habitats and birds in Payam Airport to reduce birds strikes with airplanes

نویسندگان [English]

  • Bahman Shams-Esfandabad 1
  • Somayeh Heidari 2
  • Zeinab Asadi 3
  • Manoochehr Fallahi 4
  • Mohammad Kaboli 5

1 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

2 Karaj municipality, department of urban services and Environment, Office of monitoring and evaluation of environmental pollutants, Karaj, Iran

3 Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Environment, Iran. Tehran, Iran

5 Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Faculty of Agriculture and Natural Resources of Tehran University, Tehran University, Karaj, Iran

چکیده [English]

More than 90 percent of air strikes are related to the presence of birds. Payam airport is located in the southwest of Karaj City. The proximity of this airport to Halghe-Darreh landfill has led to the attraction of birds to this airport. In this study, the risk of bird strikes with airplanes was investigated. To do so, field survey mthod was carried out in all four seasons of 2019, from spring to winter. Results showed that nine species of birds were present at the airport. The probability and the severity of strike variables were in the medium and low class, respectively; therefore, the matrix of risk assessment of bird strikes lies in the green category, which shows low risk. To minimize the probability of bird strikes with airplanes, a long-term approach is that airplanes should not be near the important areas for birds or the route of their flight. The most effective ways to control birds are those which decrease carrying capacity of airplane for birds. Moreover, frightening methods should be selected periodically to avoid birds’ habituation. Airport personnel should monitor bird’s presence and all the strikes should be recorded. Finally, the proper management of wastes in Halghe-Darreh landfill near the airport has a positive effect in lowering the number of birds at the airport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds strike
  • Halgheh-Darreh landfill
  • Payam Airport
  • Risk assessment
Allan, J.R., 2002. The costs of bird strikes and birdstrike prevention, in Clark, L. (ed.) Human conflicts with wildlife: economic considerations. Proceedings of the National Wildlife Research Center special symposium, Fort Collins, Colorado, USA. 147-153.
Allan, J., Baxter, A., 2000. An evaluation of techniques for the control of birds on landfills near airports. Bird Strike Committee-USA/Canada, second Annual Meeting, Minneapolis, MN. 24.
Baxter, A.T., Allan, J.R., 2006. Use of raptors to reduce scavenging bird numbers at landfill sites. Wildlife Society Bulletin 34(4), 1162-1168.
Blair, A., 2008. Aeroengine fan blade design accounting for bird strike. Department of mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto, Bachelor of Applied Science thesis.
Cleary, E.C., Dolbeer, R.A., 2005. Wildlife hazard management at airports: a manual for airport personnel. USDA National Wildlife Research Center-Staff Publications 133.
Desoky, A.S., 2014. A review of bird control methods at airports. Global Journal of Science Frontier Research 14(2).
Dolbeer, R.A., 2011. Increasing trend of damaging bird strikes with aircraft outside the airport boundary: implications for mitigation measures. Human-Wildlife Interactions 5(2), 235-248.
Dolbeer, A.R., Wright, S.E., Cleary, E.C., 2000. Ranking the hazard level of wildlife species to aviation, Wildlife Society Bulletin 28(2), 372-378.
Dolbeer, R.A., Wright, S.E., 2004. Bird hazards to aircraft: General guideline for airports, flight crews and air carrier personnel. Proceedings of 49th Corporate Aviation Safety Seminar, Tucson, AZ. 27-29.
Dolbeer R.A., Begier, M.J., Wright, S.E., 2008. Animal ambush: the challenge of managing wildlife hazard at general aviation airports. Proceedings of 53rd annual Corporate Aviation Safety Seminar. Palm Harbor, Florida.
Fitzwater, W.D., 1988. "Solutions To Urban Bird Problems". Proceedings of the Thirteenth Vertebrate Pest Conference (1988).52. https://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52.
Godsey, O.L., 1997. Bird Aircraft Strike Hazard (BASH) Management Techniques. Departement of the US Airforce.14. International Bird Strike Committee, 1998. IBSC 24. Proceedings and papers of 24thconference at Stará Lesná, Slovakia, 14-18 September 1998.
Harris, R.E., Davis, R.A., 1998. Evaluation of the efficacy of products and techniques for airport bird control. LGL Limited for Aerodrome Safety Branch, Transport Canada.
Harris, E., de Crom, E.P., Fouche, J., Wilson, A., 2020. Comparative study on the short-term effects of audio and visual raptor presence on a pigeon population, with a view towards pest control, International Journal of Pest Management 66(1), 31-39.
Hedayati, R., Ziaei-Rad, S., 2011. Effect of impact orientation on bird strike analysis. International Journal of Vehicle Structures & Systems 3(3), 184.
Heidari, R., Sadighi, M., 2015. Bird strike: an experimental, theoretical and numerical investigation. Woodhead Publishing.
Hu, Y., Xing, P., Yang, F., Feng, G., Yang, G., Zhang, Z., 2020. A birdstrike risk assessment model and its application at Ordos airport, China, Scientific Reports 10(19627).
Kaboli, M., Aliabadian, M., Tohidifar, M., Hashemi, A., Roselar, K., 2015. Atlas of birds of Iran. Publications of department of environment, Iran.
Johnson, R. J. 2000. Management of pest birds in urban environments. Other Publications in Wildlife Management, 16.
Mansoori, J., 2005. Ornithology. Publications of Tenekabon branch, Islamic Azad University. 307 pp (In Persian).
Thorpe, J., 2003. Fatalities and destroyed civil aircraft due to bird strikes, 1912-2002. In International Bird Strike Committee, 26th Meeting. Warsaw, Poland.