استفاده از روش هیدرولیکی در براورد حداقل جریان زیست‌محیطی بخشی از رودخانه دو آب صمصمامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرتع و ابخیزداری دانشگاه شهرکرد

2 مرتع و آبخیزداری / دانشگاه شهرکرد

3 گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

چکیده

استفاده از آبهای سطحی در سال‌های اخیر به منظور تامین نیازهای متنوع انسان نظیر شرب، کشاورزی و صنعت باعث شده است کارکرد و سلامت این اکوسیستم به خطر بیافتد. برداشت آب از رودخانه تا حدی می‌تواند برای اکوسیستم رودخانه بی ضرر باشد اما، برای بهره‌برداری صحیح از رودخانه‌ها و جلوگیری از برداشت مازاد، باید حد تامین نیازهای محیط زیستی رودخانه تعیین شود. به منظور تعیین مقدار حقابه زیست‌محیطی روش‌های مختلف هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و روش‌های جامع وجود دارند. در این تحقیق نیاز زیست محیطی رودخانه دوآب صمصامی (واقع در کوهرنگ، چهارمحال و بختیاری) از روش هیدرولوژیکی تنانت و دو روش هیدرولیکی شیب منحنی و حداکثر انحنا محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد جریان پیشنهادی از روش تنانت در نیمه کم آب سال نمی‌تواند پاسخگوی نیاز رودخانه باشد، همچنین روش حداکثر انحنا برآورد بهتری نسبت به روش شیب منحنی دارد. در این تحقیق مقدار دبی 94/0 متر مکعب بر ثانیه برای ماه های تیر تا دی و مقدار 82/3 متر مکعب بر ثانیه برای ماه های بهمن تا خرداد به عنوان حداقل نیاز زیست محیطی رودخانه دوآب صمصمامی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use of the hydraulic method to estimate the minimum environmental flow for a part of Duab Samsami River

نویسندگان [English]

 • Davood Hosseinpour 1
 • Rafat Zare Bidaki 2
 • Rouhollah Karimian Kakolaki 3

1 Shahrekord University

2 Shahrekord University

3 Shahrekord University

چکیده [English]

Surface water withdrawals in recent years to meet the diverse needs of human, such as drinking, agriculture and industry, has endangered the functioning and health of the river ecosystem. Harvesting water from the river may be harmless to the river ecosystem, but, in order to properly exploit the rivers and prevent excessive harvesting, the environmental requirements of the river must be determined. There are various hydraulic, hydrological, and comprehensive methods for determining the environmental needs. In this research, the environmental demand of the Duab Samsami River (located in Koohrang, Chaharmahal and Bakhtiari) was calculated from the hydrologic method of the Tennant and the two methods of hydraulic slope and maximum curvature. The results showed that the maximum curvature method had better estimation than the curve slope method. The proposed flow of Tennant method cannot meet the needs of the river in dry months of year. In this study, the discharge rate of 0.94 cubic meters per second for the months of July to December and the amount of 3.82 cubic meters per second for the months of January to June was proposed as the minimum environmental requirement of the Duab Samsami River.

کلیدواژه‌ها [English]

 • river
 • Duab Samsami
 • Hydraulic methods
 • Environmental needs
دوره 72، شماره 1
فروردین 1398
صفحه 59-72
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 16 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398