دوره و شماره: دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 521-686 
3. بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn، Cu وCr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) درۀ زرشک، یزد

صفحه 549-557

منوچهر خزاعی؛ امیر حسین حمیدیان؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سید علی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده


5. بررسی کیفیت مطالعات حیات وحش در بیانیه‏ های ارزیابی تأثیرات محیط زیستی ایران

صفحه 573-582

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


9. هیدروژئوشیمی و غلظت فلزات سنگین در آب رودخانة کاکارضا (استان لرستان)

صفحه 619-628

مریم حیات الغیب؛ افشین قشلاقی؛ هادی جعفری؛ گیتی فرقانی تهرانی


10. کاربرد سیستم وتیور در تصفیه و بهبود کیفیت آب‌های نامتعارف

صفحه 629-640

امیررضا کشتکار؛ محمدرضا احمدی؛ هادی آتشی؛ حسین حمیدی فر؛ سیدمهدی رضوی؛ حمیدرضا ناصری؛ احمد یزدان پناه؛ نسرین معظمی


13. ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی پناهگاه حیات وحش میانکاله برای توسعة گردشگری طبیعت

صفحه 665-676

ملیحه مسعودی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی