کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
ارزیابی میزان مشارکت مردمی در کاهش آلودگی هوا و عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعة منطقة یک شهر مشهد)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 605-617

10.22059/jne.2022.348273.2467

مینا مینویی؛ آزاده کریمی؛ لعبت زبردست


بررسی الگوهای حرکتی دود ناشی از آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم با تلفیق تصاویر مودیس و مدل CALPUFF

دوره 76، ویژه نامه مناطق تحت حفاظت، بهمن 1402، صفحه 197-212

10.22059/jne.2023.362988.2583

فاطمه محمودی؛ حسین مددی؛ حسین مرادی؛ غلامرضا سبزقبایی


ارزیابی مکانمند آلودگی هوای ناشی از منابع متحرک، مطالعة منطقة 2 شهر تهران

دوره 76، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 81-91

10.22059/jne.2022.341352.2422

پریسا احمدی؛ مهرداد هادی پور؛ فرخ قهرمانی نژاد


ارزیابی اثربخشی سناریوهای جایگزینی ناوگان تاکسی، در کاهش آلودگی هوا، مطالعة موردی: شهر کرج

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 362-371

10.22059/jne.2022.339450.2394

نیکی آقاپور؛ مظاهر معین الدینی؛ رضا رفیعی


ارزیابی شاخص تحمل آلودگی هوا و شاخص عملکرد پیش‌بینی‌شده گیاهان موجود در فضای سبز (مطالعة موردی: کارخانة گندله‌سازی اردکان)

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 226-239

10.22059/jne.2022.338131.2404

زهرا صبوری همت‌آبادی؛ مصطفی شیرمردی؛ اکرم بمانی خرانق؛ مریم دهستانی اردکانی؛ محمد جواد قانعی بافقی


تحلیل اثر پارامترهای اقلیمی بر تعداد روزهای غبارآلود استان قزوین

دوره 75، شماره 2، تیر 1401، صفحه 264-276

10.22059/jne.2022.335246.2344

زهره ابراهیمی خوسفی؛ سمیرا زندی فر؛ محمد خسروشاهی؛ مریم نعیمی


توزیع زمانی- فضایی تراکم ستون NO2 تروپوسفری در ایران با استفاده از داده‌‌های سنجندۀ OMI

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 629-646

10.22059/jne.2022.327266.2249

کوهزاد رئیس پور


پایش غلظت فلزات سنگین در گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در مناطق مختلف شهر صنعتی آبادان

دوره 72، شماره 2، تیر 1398، صفحه 143-157

10.22059/jne.2019.269389.1584

لیلا امیری؛ رویا آزادی؛ سعادت رستگارزاده؛ پرژک ذوفن


برآورد غلظت ریزگردها با استفاده از متغیرهای آب و هوایی (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 385-397

10.22059/jne.2018.221268.1280

سجاد عالی محمودی سراب؛ محمد هادی معیری؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا راشکی


ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهر اهواز با تأکید بر آلودگی هوا (با استفاده از روش FPPSI)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 309-317

10.22059/jne.2017.201026.1112

سیده سمیه حسینی؛ زلیخا نادر خانی؛ بنت الهدی یزدان بخش


تعیین معیارهای زیستی نشان‏دهندة تنش آلودگی هوا بر درخت چنار (Platanus orientalis L.)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 65-78

10.22059/jne.2014.51000

زینب رفیعی؛ نورالله میرغفاری؛ سید حمید متین خواه


بررسی استرس شغلی ناشی از آلاینده‌های محیطی در کارکنان دبیرستان‌های تهران

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 147-155

10.22059/jne.2013.35847

امین امامی؛ امیر حسین حمیدیان


بررسی همبستگی آماری پراکنش آلاینده های CO و PM10 با تغییرات سرعت باد در یک دوره پنج ساله در تهران

دوره 64، شماره 4، دی 1390، صفحه 443-455

نبی اله منصوری؛ مهناز واعظی؛ ندا درویش؛ الهام قنادی؛ رائده طباطبایی